FSC DK Gabon

Beschikbaarheid FSC-hout

Er is geen reden te aarzelen om FSC-hout toe te passen. Neemt de vraag toe dan zal dit nooit ten koste mogen gaan van het bos. Sterker nog: een grotere vraag naar FSC-hout leidt juist tot meer boscertificering wereldwijd. Bossen worden daarmee beschermd tegen kaalkap en omzetting in oliepalm- of sojaplantages, mijnbouw of veeteeltgebieden.