Als het gebruik van (tropisch) hout in Europa zich uitbreidt van een aantal bekende houtsoorten naar een breed palet aan mogelijkheden, zal dit veel voordelen met zich meebrengen; voor het bos, maar ook voor de markt zelf. De genetische diversiteit van bekende houtsoorten zal minder belast worden en lokale ondernemers krijgen een eerlijke kans om hun concessies verantwoord te beheren. Ondertussen zal een divers aanbod in houtsoorten de kans creëren voor de houtmarkt om houtkeuzes voor bepaalde toepassingen te baseren op specifieke kwaliteiten van houtsoorten, in plaats van op naamsbekendheid. Daarnaast kunnen commerciële houtsoorten beperkt zijn in hun beschikbaarheid en een divers productportfolio kan daarvoor een goeie manier zijn om risico’s af te dekken.

Houtproducenten uit het Congo Basin zijn enthousiast over diversificatie van houtgebruik in de Europese houtmarkt en hebben daarom negen soorten geselecteerd. Van deze soorten is de beschikbaarheid in de FSC -gecertificeerde bossen voldoende en de houtkwaliteit is geschikt voor de Europese houtmarkt. De tijd is nu aangebroken om aan de slag te gaan met deze houtsoorten.

Als student aan Hogeschool van Hall Larenstein heb ik een bosbouw achtergrond en heb ik veel geleerd over het belang van duurzame houtketens in relatie tot duurzaam bosbeheer. Ik word zelf ook erg enthousiast van de potentiele voordelen van een divers gebruik in houtsoorten en richt daarom samen met FSC Nederland mijn afstudeer onderzoek daar op in. Dit onderzoek focust op de haalbaarheid van het introduceren van de negen geselecteerde houtsoorten uit Afrika. Ik ga het gesprek aan met producenten in Afrika en met partners op de Europese houtmarkt zodat er geschikte toepassingen gevonden kunnen worden voor deze houtsoorten. In de komende weken neem ik interviews af met partners in Afrika en vervolgens spreek ik met importeurs en handelaren in Europa over hun perspectief op het gebied van minder bekende houtsoorten. Ik kijk er naar uit om alle kennis, inzichten en verhalen te verzamelen.

Met dit onderzoek hoop ik een voorbeeld te stellen dat alternatieve houtsoorten hun plek kunnen vinden in de markt en tegelijkertijd de mogelijkheden te belichten voor een diverse houtmarkt.


Blog geschreven door: Tijmen Hennekes