Home for the Future

De komende vijf jaar werken FSC Nederland en FSC Denemarken aan een nieuw ambitieus initiatief om de hoeveelheid hout uit duurzaam beheerde bossen in de sociale woningbouw te vergroten. Het project heet HOME for the future en maakt deel uit van het EU-life programma. Eind 2026 zal het project in Nederland resulteren in een aandeel van 15% houtbouw binnen sociale woningbouw. FSC Nederland werkt nauw samen met Centrum Hout, Lister Buildings, TBI Woonlab. TU Delft  en VIA University College. Het initiatief wordt mede gefinancierd door Precious Forests Foundation.

Bekijk hier de HOME for the future website.

Michelle Stede
Home for the future

HOME logo


HOME for the future gaat woningcorporaties en haar bouwpartners helpen gemakkelijker te kiezen voor houtbouw, zodat de sociale woningbouw van de toekomst optimaal profiteert van de kwaliteiten van hout als duurzaam bouwmateriaal. Hout zorgt voor een prettig binnenklimaat, slaat CO2 op en is van nature een circulair materiaal. Een grotere vraag naar gecertificeerd hout leidt daarnaast tot meer gecertificeerd bos. Kortom: meer hout in de bouw is goed voor mens, milieu én de bossen.  

Het project omvat uiteenlopende activiteiten die de komende vijf jaar met genoemde partners worden uitgevoerd. Die lopen uiteen van het verbeteren van de positie van hout als bouwmateriaal in wet- en regelgeving tot kennisvergroting over houtbouw bij opdrachtgevers zoals woningcorporaties, maar ook binnen bouwkundeopleidingen. Op basis van nieuw uit te voeren levenscyclusanalyses (LCA's) van houten bouwmaterialen worden productkaarten toegevoegd aan de Nationale Milieudatabase. Ook worden er tools ontwikkeld om de kosten en klimaatwinst van houtbouw beter in kaart te brengen. 

Word onderdeel van HOME – for the future 

Het project bevindt zich in de opstartfase, dus er zijn goede kansen om onderdeel te worden van HOME for the future. Wij zoeken brede samenwerkingen met woningcorporaties, belangenorganisaties en spelers in de bouw. Als dit iets is waar jij of jouw organisatie meer over wilt weten, neem dan contact op met Michelle Stede van FSC Nederland.
 

EU LIFE logo

The Home for the future project has received funding from the LIFE Programme of the European Union (Life timber in housing, LIFE20GIE/NL/001073).