FSC-Bosberekentool

Bomen kappen in de tropen en toch het bos beschermen lijkt een tegenstelling, maar dat is het niet. Een FSC-gecertificeerd bos wordt opgedeeld in percelen, ofwel jaarvakken. Uit een perceel wordt maar een beperkt aantal bomen gekapt, vaak maar een of twee bomen per hectare. Hierna wordt het gehele perceel gemiddeld 30 jaar met rust gelaten om te herstellen. Zo blijft het bos gezond. Ieder jaar levert een ander perceel van het bos het gewenste hout. Hoe meer duurzaam hout we in projecten gebruiken, hoe groter het totale gebied dat we waarde kunnen geven als bos en op die manier kunnen beschermen.

Bos gabon

Bereken met de bosberekentool hoeveel m2 bos jouw project beschermt, wanneer je kiest voor FSC-hout. Vul in hoeveel m3 hout je nodig hebt (gehad) voor het project. Indien het zowel uit tropisch hout als Europees hout bestaat, kun je de berekening één voor één doen en deze vervolgens bij elkaar optellen.

 

 

Hoeveel hout bevat uw project?

Soort hout?

 
Tropisch hardhout
 
Noordelijk hout

Uw project beschermt 30 jaar lang:

0 m² bos

Hoe hebben we dit berekend?

Uit opbrengstgegevens van verschillende FSC-concessies komt naar voren dat een oppervlak van ruim 1.000 m2 tropisch bos (0,1 hectare) een opbrengst geeft van ongeveer 0,5 m3 hardhout. Omdat de opbrengst per hardhoutsoort kan verschillen is uitgegaan van gemiddelden. Uit een perceel noordelijk bos kan meer hout worden geoogst. Uitgangspunt voor deze tool is de productie van noord europees vurenhout, omdat deze soort meer dan 80% van de Nederlandse markt van noordelijk hout omvat. Deze Bosberekentool is een eerste stap in het kwantificeren van de positieve impact van het gebruikt van FSC hout op het beschermen van bossen. Er kunnen geen rechten aan de tool en de berekende impacts worden ontleend.