Over FSC Nederland

Wij werken dagelijks met passie aan het behouden van bossen wereldwijd. Dat doen we samen met onze partners. In Nederland werken we samen met organisaties die willen bijdragen aan bosbescherming en bosherstel. In 2019 hebben we onze ambities voor de komende 5 jaar bepaald, deze zijn terug te vinden in het document ‘Onze ambities voor 2025’, onderaan deze pagina te downloaden.

FSC partners
visie
Rebecca Reurslag

Missie & Visie

Missie

FSC bevordert milieuvriendelijk, sociaal voordelig en economisch levensvatbaar beheer van de bossen wereldwijd.

Visie

De echte waarde van bossen wordt wereldwijd erkend en volledig opgenomen in de samenleving. FSC is de leidende katalysator en bepalende kracht voor verbeterd bosbeheer en markttransformatie, en verschuift de wereldwijde bostrend naar duurzaam gebruik, behoud, herstel en respect voor iedereen.

FSC Nederland

  • FSC Nederland is de samenwerkingspartner voor organisaties en branches die een verschil willen maken voor de bossen. FSC Nederland werkt samen met alle ketenpartners en ngo’s, en faciliteert en coördineert coalities die een positieve impact maken
  • FSC Nederland deelt kennis over de rol van verantwoord bosbeheer en gecertificeerd hout bij het realiseren van klimaatdoelstellingen, SDG’s en de circulaire economie. We beïnvloeden beleidskeuzes bij overheden en bedrijven.
  • FSC Nederland biedt de juiste tools om ambities voor de bossen te realiseren.
  • We faciliteren investeringen in ecosysteemdiensten van het bos
  • FSC Nederland zorgt voor inzichtelijke communicatie over de impact van activiteiten die samen met partners wordt bereikt in de markt en in het bos.
FSC Nederland Strategie 2025.pdf
PDF, Size: 4.42MB
Beleidsplan FSC Nederland 2024
PDF, Size: 355.09KB
Integriteitsbeleid FSC Nederland
PDF, Size: 134.60KB
Statuten FSC Nederland 2023
PDF, Size: 163.33KB