Impact maken met FSC

In een tijd van enorme uitdagingen op het gebied van klimaat, biodiversiteit, schoon drinkwater en volksgezondheid is het belang van verantwoord bosbeheer steeds duidelijker.
FSC-certificering zorgt ervoor dat bossen de waardering die ze verdienen en blijven ze ook voor volgende generaties in stand.

Steeds meer bedrijven zien het belang van verantwoord bosbeheer en investeren hierin. Daarmee vergroten ze hun impact en dragen ze bij aan toekomstbestendige bossen. Doet jouw organisatie ook mee?

Annerieke Sleurink
Investeer in bos header

Met het investeren in FSC bosprojecten maak je geverifieerd impact op:

Icoon CO2

CO₂-opslag

Bossen spelen een cruciale rol in het reguleren van het klimaat door het op grote schaal opslaan van CO₂.

Icoon Biodiversiteit

Biodiversiteit

Bossen zijn het thuis van veel diersoorten en planten.

Icoon Communities

Communities

Voor veel lokale gemeenschappen zijn bossen hun leefgebied en een belangrijke bron van inkomsten.

Icoon Bodembehoud

Bodembehoud

Duurzaam bosbeheer houdt gezonde (bos)bodems in stand, belangrijk in tijden van onregelmatige neerslag.

Icoon Ecotoerisme

Ecotoerisme

Bossen dragen bij aan onze gezondheid en ons welzijn.

Icoon water

Water

Bossen voorzien in schoon en voldoende water.

Bosproject Mexico

Jouw organisatie verduurzamen door investeren in bos

Veel bedrijven zoeken naar mogelijkheden om hun ecologische footprint te verminderen of te verduurzamen. Het investeren in de diensten van bossen, de zogenaamde ecosysteemdiensten, is dan een goede mogelijkheid. Boseigenaren zorgen voor het onderhoud van deze ecosysteemdiensten, vaak zonder dat ze hiervoor worden gecompenseerd. Het resultaat is dat veel ecosysteemdiensten onder druk staan wanneer boseigenaren hiervoor te weinig budget of mogelijkheid hebben, of wanneer bedrijven door hun productieproces het ecosysteem schade aanbrengen.

Door mogelijkheden te bieden voor betalingen voor ecosysteemdiensten, wordt aan de ene kant gezorgd voor het behoud van de rijke variatie aan diensten van bossen, die steeds belangrijker zijn in een tijd van klimaatverandering, en aan de andere kant krijgen bedrijven en consumenten de kans om te compenseren voor hun negatieve impact. Op deze manier bouwen we aan een duurzame wereld.

Samen zijn we FSC en maken we ons hard voor SDG 15 - Life on land