Soorten certificering

FSC kent twee vormen van certificering: certificering van bosbeheer (FM) en certificering van bedrijven, de Chain of Custody (CoC).

Tropisch gecertificeerd hout

Om te controleren of een bedrijf een geldige FSC-certificering heeft bestaat er de FSC Certificatendatabase.

Certificering voor kleine bedrijven

Bedrijven met minder dan 15 werknemers komen in aanmerking voor groepscertificering. Dit  betekent dat een (externe) groepsmanager wordt ingeschakeld die steekproefsgewijs de groepsleden controleert. Groepsleden krijgen dezelfde FSC-licentie- en FSC-CoC-code als de groepsmanager. De FSC-CoC-code krijgt echter een toevoeging (bijv. SCS-COC-000652-SP) wat het nummer van elk bedrijf uniek maakt.

Projectcertificering

Voor bouwbedrijven die werken met verschillende projecten is er sinds kort een nieuwe standaard die de manier van werken in de bouwsector als uitgangspunt neemt, zoals bijvoorbeeld dat er op projectbasis wordt ingekocht, en dat bouwbedrijven niet voorraadhoudend zijn. De standaard voor projectcertificering, heeft een wat misleidende naam. Niet het project, maar het bedrijf wordt gecertificeerd, net zoals nu het geval is. De standaard levert bouwbedrijven heel veel tijdwinst op door een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten. De FSC-standaard voor projectcertificering is hieronder te downloaden. Voor vragen over projectcertificering kun je contact opnemen met Michelle Stede via m.stede@nl.fsc.org.

FSC Recycled

Om hergebruik van hout te promoten en te ondersteunen bestaat het FSC Recycled label, voor zowel hout- als papierproducten. Daarnaast kan FSC Recycled materiaal onderdeel zijn van hout en papier dat wordt aangeboden onder het FSC Mix label. Voorwaarde om FSC Recycled materiaal in te zetten is dat het bedrijf FSC-gecertificeerd is en dat het materiaal aan het einde van de bedoelde levenscyclus is. Ofwel wanneer het materiaal wordt bestempeld als afval of gebruikt zou worden voor energieopwekking. Het hout hoeft in zijn oorspronkelijke toepassing niet afkomstig te zijn uit FSC-gecertificeerde bossen
 

Download hier de FSC-Standaarden

FSC-STD-40-004 V3-1 NL FSC Chain of Custody certificering.pdf
PDF, Size: 1.05MB
FSC CoC Standaard NL: FSC-STD-40-004 V3-0 NL.pdf
PDF, Size: 1.03MB
FSC Standaard Projectcertificering FSC-STD-40-006 V2-0 NL
PDF, Size: 936.14KB
Questions and Answers (QA) - FSC-STD-40-006 V2-0 EN - FSC Standard for Project Certification .pdf
PDF, Size: 430.00KB