Het belang van FSC

Gezonde bossen zijn voorwaarde voor een goed leefklimaat op aarde. Ze nemen een bijzondere positie in bij het tegengaan van klimaatverandering. Het verdwijnen van bossen leidt tot 15% van alle CO₂ -uitstoot wereldwijd. Omgekeerd zijn goed beheerde bossen in staat grote hoeveelheden CO₂ op te nemen en vast te leggen. Bovendien zuiveren bossen ons water, zijn ze een bron van biodiversiteit en bieden ze ons voor altijd hout en andere bosproducten. Tenminste, als ze goed worden beheerd en we ze waarderen voor alles wat ze ons bieden.

Het belang van FSC bosbeheer

FSC bosbeheer

FSC-producten zoals hout, papier en karton zijn als product van verantwoord bosbeheer een onuitputtelijke grondstof. Het is dus van nature een circulair materiaal en onderdeel van de zogenaamde biologische kringloop. Dit in tegenstelling tot materialen als beton, kunststof en metalen die, geproduceerd uit primaire grondstoffen, in voorraad eindig zijn.

Meer duurzaam hout toepassen in onze projecten en producten. Daarmee werken we actief aan het in stand houden van bossen wereldwijd. Bovendien benutten we alle kansen voor een klimaatvriendelijke, circulaire economie.

FSC-certificering is ook een instrument tegen ontbossing. Een FSC-bos mag namelijk niet worden omgezet in een soja- of palmolieplantage, of eindigen als veeteelt- of mijnbouwgebied. Als we kiezen voor FSC-producten kunnen de bossen goed worden beheerd en blijven het gezonde bossen. Het resultaat? Op dit moment is meer dan 200 miljoen hectare bos wereldwijd FSC-gecertificeerd. Dit is vergelijkbaar met vijftig keer de oppervlakte van Nederland!