Kies de juiste houtsoort

Er is geen reden te aarzelen om FSC-hout toe te passen. Neemt de vraag toe dan zal dit nooit ten koste mogen gaan van het bos. Sterker nog: een grotere vraag naar FSC-hout leidt juist tot meer boscertificering wereldwijd. Bossen worden daarmee beschermd tegen kaalkap en omzetting in oliepalm- of sojaplantages, mijnbouw of veeteeltgebieden.

Louro gamela hout

Het juiste hout op de juiste plaats. Dat geldt ook voor meer onbekende houtsoorten. Dit onderwerp staat al lang op de agenda van FSC Nederland. Het gebruik van een grotere diversiteit in houtsoorten is essentieel voor verantwoord bosbeheer. Eenzijdige oogst verstoort het bossysteem en dat is in de FSC-standaard niet toegestaan. Gebruik van meerdere houtsoorten is een belangrijke voorwaarde om de aanvoer van kwalitatief goed tropisch hout te garanderen en FSC-bosbeheer rendabel te maken.

Hoewel het een breed onderwerp is en ook regio’s als de Amazone en Zuid Oost Azië veel soorten te bieden hebben, richt onze aandacht zich momenteel op de bossen van Centraal Afrika, het Congo Bekken. Na een periode waarin een aantal FSC-bosbeheerders het moeilijk hadden in deze regio zien we nu een fors herstel. Met name in Gabon neemt het volume FSC-gecertificeerd bos snel toe. In buurland Republiek Congo zijn ook positieve ontwikkelingen te zien. Het hout uit deze verantwoord beheerde bossen moet nog wel zijn weg vinden naar de Europese markten. Dan wordt FSC-bosbeheer immers rendabel, en kunnen deze bossen beschermd worden voor de toekomst.

Kiezen voor minder bekende houtsoorten.pdf
PDF, Grootte: 1.63MB