Verantwoord bosbeheer

FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de ecologische, sociale en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC kent hiervoor tien richtlijnen, de FSC principes. Die gaan over behoud van biodiversiteit en de arbeidsomstandigheden van de mensen die werken in het bos. Er is ook veel aandacht voor het belang van mensen die in het bos wonen, of er afhankelijk van zijn. Tenslotte stelt FSC-bosbeheer ook eisen aan het verdienmodel. Zonder afzetmarkt is rendabel bosbeheer niet mogelijk. Daarom is kiezen voor FSC-producten zo belangrijk. Bekijk de 10 FSC-principes hieronder.

Verantwoord Bosbeheer (Bolivia)

FSC Principes

Voldoet een bosbeheerder aan de FSC-richtlijnen, dan mogen de producten uit het bos worden verkocht met een FSC-claim. Met de opbrengst wordt het bosbeheer gefinancierd. Ieder jaar wordt door een onafhankelijke certificeerder gecontroleerd of in het bos volgens de FSC-principes is gewerkt. Wil je meer weten hierover? Bekijk dan deze pagina op de website van FSC International.

Het belang van FSC bosbeheer

FSC Principe 1

Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken en aan de principes en criteria van FSC.

FSC Gabon

FSC Principe 2

Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig.

Gabon. Together we are FSC. Copyright FSC International.

FSC Principe 3

De formele en traditionele rechten van de lokale bevolking op land en hulpbronnen worden erkend en gerespecteerd.

Verantwoord Bosbeheer (Bolivia)

FSC Principe 4

Het sociale en economische welzijn van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt door goed bosbeheer ook op de lange termijn in stand gehouden of verbeterd

Together we are FSC

FSC Principe 5

De producten en voorzieningen die het bos biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de economische, sociale en ecologische functies van het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld.

Bosolifanten FSC Africa

FSC Principe 6

De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosgebied worden in stand gehouden en beschermd.

FSC Mexico

FSC Principe 7

Er wordt een beheerplan opgesteld en toegepast. In het beheerplan, dat steeds wordt geactualiseerd, staan lange termijn doelen en middelen duidelijk omschreven.

Tropical Forest Gabon

FSC Principe 8

De toestand van het bos, de oogst, de handelsketen en managementactiviteiten worden regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecologische effecten hiervan.

FSC plantage Mexico

FSC Principe 9

Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden behouden en versterkt.

Mexico 2019

FSC Principe 10

Bosplantages moeten ook volgens deze principes 1-9 worden beheerd. Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op de houtoogst uit natuurlijke bossen, waarmee bovendien de druk op natuurlijke bossen afneemt.

In deze video legt Reinier van den Berg verantwoord bosbeheer uit, vanuit de Amazone: