Tropisch hout

De bossen in Zuidoost-Azië, Midden-Afrika en het Amazongebied behoren tot de meest waardevolle, maar ook meest bedreigde ecosystemen.

Tropisch hout Gabon

Het gebruik van tropisch hout roept vaak op tot controversie, maar het gebruik ervan kan ook juist bijdragen aan de sociale, economische en ecologische omstandigheden in tropische regio's. Het belangrijke onderscheid hierin is, dat tropisch hout van duurzame afkomst is. 

Door te kiezen voor tropisch FSC-hout wordt ontbossing in deze gebieden tegengegaan. FSC-certificering geeft het bos namelijk status en economische waarde. Het bos blijft beschermd tegen kaalkap en omzetting in andere functies zoals grootschalige landbouw, mijnbouw of infrastructuur. FSC-bosbeheer staat dat niet toe. Bos blijft bos.