Tropisch hout

De bossen in Zuidoost-Azië, Midden-Afrika en het Amazongebied behoren tot de meest waardevolle, maar ook meest bedreigde ecosystemen. Door te kiezen voor tropisch FSC-hout wordt ontbossing in deze gebieden tegengegaan. FSC-certificering geeft het bos namelijk status en economische waarde. Het bos blijft beschermd tegen kaalkap en omzetting in andere functies zoals grootschalige landbouw, mijnbouw of infrastructuur. FSC-bosbeheer staat dat niet toe. Bos blijft bos

Tropisch hout Gabon