Tropisch hout

De bossen in Zuidoost-Azië, Midden-Afrika en het Amazongebied behoren tot de meest waardevolle, maar ook meest bedreigde ecosystemen. Meer dan de helft van alle landdieren leeft in tropische bossen, en ook veel mensen zijn direct afhankelijk van het bos. In tropische bossen is bovendien veel CO2 opgeslagen, ze zijn dus heel belangrijk in de strijd tegen wereldwijde klimaatverandering. Die waarden staan sterk onder druk, vooral omdat veel tropisch bos in snel tempo wordt omgezet in gebieden voor landbouw, mijnbouw en veeteelt.

Tropisch hout Gabon

Kiezen voor tropisch hout leidt soms tot controverse, maar het gebruik ervan kan juist bijdragen aan betere sociale, economische en ecologische omstandigheden in de regio waar het hout vandaan komt. Voorwaarde is wel dat het hout van verantwoorde afkomst is. 

De basis voor FSC-bosbeheer wordt gelegd door de tien principes van verantwoord bosbeheer. Zo worden in een FSC-gecertificeerd bos bedreigde diersoorten beschermd en wordt met respect omgegaan met mensen die in het bos wonen of werken. Kaalkap en omzetting in andere functies zoals grootschalige landbouw, mijnbouw of infrastructuur is niet mogelijk. FSC-bosbeheer staat dat niet toe. Bos blijft bos.  

Door te kiezen voor tropisch FSC-hout in een project of product draag je dus bij aan de strijd tegen ontbossing. Wanneer de vraag naar tropisch FSC-hout stijgt, dan kan meer bos in bijvoorbeeld Brazilië, Gabon of Indonesië worden gecertificeerd. Dit zorgt voor een beschermde status en economische waarde. Daarvan profiteren zowel de FSC-bosbeheerder als de plaatselijke bevolking. FSC stimuleert de lokale economie en stelt daarbij regels voor eerlijke lonen en veilige werkomstandigheden 

Meer weten? Lees dan vooral hier verder over onze activiteiten, diversiteit in hout en de Congo Basin Community