Tropisch hout

Kiezen voor tropisch hout leidt soms tot controverse, maar het gebruik ervan kan juist bijdragen aan bosbescherming, biodiversiteit en betere sociale en economische omstandigheden in de regio waar het hout vandaan komt. Voorwaarde is wel dat het hout van verantwoorde afkomst is. 

De feiten liegen er namelijk niet om: steeds meer bos wordt omgezet in palmolieplantages of gebruikt voor soja- of veeteelt. De belangrijkste oorzaken van ontbossing, hebben niets met houtoogst te maken. Door op een verantwoorde manier hout te oogsten, ken je waarde toe aan het bos. Hierdoor is er minder financiële noodzaak voor boseigenaren om het bos om te zetten in iets anders. Bovendien mag een FSC-gecertificeerd bos niet plaatsmaken voor iets anders. Zo blijft bos dus bos.

Lees hieronder meer of neem een kijkje op ons kennisplatform 'Hier hout daar bos' via onderstaande link.

Tropisch hout landing

De bossen in Zuidoost-Azië, Midden-Afrika en het Amazongebied behoren tot de meest waardevolle, maar ook meest bedreigde ecosystemen. Meer dan de helft van alle landdieren leeft in tropische bossen, en ook veel mensen zijn direct afhankelijk van het bos. In tropische bossen is bovendien veel CO2 opgeslagen, ze zijn dus heel belangrijk in de strijd tegen wereldwijde klimaatverandering. Die waarden staan sterk onder druk, vooral omdat veel tropisch bos in snel tempo wordt omgezet in gebieden voor landbouw, mijnbouw en veeteelt. Door hier gecertificeerd tropisch hout te gebruiken, ken je daar waarde toe aan het bos en is er minder noodzaak om het bos om te zetten. Daarom pleit FSC vóór het gebruik van gecertificeerd tropisch hout.

De basis voor FSC-bosbeheer wordt gelegd door de tien principes van verantwoord bosbeheer. Zo worden in een FSC-gecertificeerd bos bedreigde diersoorten beschermd en wordt met respect omgegaan met mensen die in het bos wonen of werken. Kaalkap en omzetting in andere functies zoals grootschalige landbouw, mijnbouw of infrastructuur is niet mogelijk. FSC-bosbeheer staat dat niet toe. Bos blijft bos.  

Door te kiezen voor tropisch FSC-hout in een project of product draag je dus bij aan de strijd tegen ontbossing. Wanneer de vraag naar tropisch FSC-hout stijgt, dan kan meer bos in bijvoorbeeld Brazilië, Gabon of Indonesië worden gecertificeerd. Dit zorgt voor een beschermde status en economische waarde. Daarvan profiteren zowel de FSC-bosbeheerder als de plaatselijke bevolking. FSC stimuleert de lokale economie en stelt daarbij regels voor eerlijke lonen en veilige werkomstandigheden 

Meer weten? Lees dan vooral hier verder over onze activiteiten, diversiteit in hout en de Congo Basin Community

Hier hout, daar bos

Met een nieuwe campagne ‘Hier hout, daar bos’, pleit FSC vóór het gebruik van tropisch hout. Dit terwijl er veel mensen zijn die denken dat je beter helemaal van het tropisch bos af kunt blijven. Een begrijpelijke gedachtegang. Toch blijkt uit onderzoek dat de feiten anders liggen: de belangrijkste oorzaken van ontbossing en biodiversiteitsverlies hebben niks met houtoogst te maken. Al deze feiten heeft FSC verzameld op het nieuwe kennisplatform hierhoutdaarbos.nl.