Nederlands bos

Ook voor Nederlands bos is er een FSC-standaard voor bosbeheer (Forest Management: FM). Deze standaard is opgesteld door een werkgroep, waarin vertegenwoordigers van bosbeheerders, bosaannemers, vakbeweging en natuurorganisaties zitting hebben. Gezamenlijk hebben zij de vernieuwde Nederlandse FSC-standaard opgesteld die is goedgekeurd door FSC International. 

FSC bos in NL

FSC wil meerwaarde bieden en is er dus niet op uit om simpelweg het bestaande beheer te certificeren. Daarom zijn er ook eisen opgesteld die bij sommige boseigenaren vragen om aangescherpt beheer. Zo behoudt het FSC-certificaat maatschappelijke relevantie en vormt het een goed visitekaartje voor de boseigenaar. Zo wordt bijvoorbeeld aandacht besteed aan het voorkomen van bodemverdichting, afvoer van tak- en tophout en de bestrijding van invasieve, uitheemse soorten. Aan de andere kant zijn er geen eisen opgenomen voor onderwerpen die weliswaar belangrijk zijn, maar waarvan de ontwikkelingen onafhankelijk van FSC de goede kant op gaan (bijvoorbeeld aandeel inheemse bomen).Om de administratieve lasten terug te dringen ligt in deze standaard de nadruk op veldcontroles, waardoor goed beoordeeld kan worden of het beheer daadwerkelijk voldoet aan de eisen van FSC.

Hieronder is de FSC-standaard voor Nederlands bos te downloaden. Voor vragen over Nederlands bos en certificering neem contact met ons op!

Groepscertificering Nederlands bos

Boseigenaren kunnen kiezen voor individuele certificering of groepscertificering. Bij groepscertificering sluit een boseigenaar zich aan bij een groep van boseigenaren waarbij de (externe) groepsmanager verantwoordelijk is voor de gezamenlijke certificering.

Groepscertificering onderscheidt zich van individuele certificering door:
•    Lagere kosten: de monitoring- en controlewerkzaamheden worden deels door de groepsorganisatie zelf uitgevoerd en hoeven niet aan derden te worden uitbesteed;
•    'Lastenverdeling': aan enkele FSC-criteria kan op groepsniveau worden voldaan in plaats van op individueel niveau; dit geldt bijvoorbeeld voor het aandeel bos waarin bescherming van biodiversiteit centraal staat
•    Serviceverlening: de groepsmanager zorgt in het algemeen voor standaardteksten of formats voor bijvoorbeeld procedures en beheerplannen.

In Nederland heeft de Unie van Bosgroepen een groepscertificeringssysteem ontwikkeld. Nederlandse boseigenaren kunnen lid worden van deze FSC-groep. Op dit moment zijn ca. 80 bosbedrijven bij de groep aangesloten. Klik hier voor meer informatie.

FM Standaard Nederlands bos (NL en ENG)

FSC-standaard voor bosbeheer in Nederland (versie februari 2022).pdf
PDF, Grootte: 704.77KB
FSC-STD-NLD-02.1-2021 EN_The FSC National Stewardship Standard of The Kingdom of The Netherlands (February 2022).pdf
PDF, Grootte: 1.03MB
Jouw selecties Download All