Waarom is certificering nodig?

FSC-certificering is belangrijk om er zeker van te zijn dat het product of materiaal afkomstig is uit verantwoord beheerde bossen. Daarmee houden we de wereldwijde bossen in stand. Certificering start bij het bos. Dit heet Forest Management (FM) certificering. Om producten uit een FSC-bos gescheiden te houden van niet-gecertificeerde producten moeten daarna alle schakels in de handelsketen gecertificeerd zijn. Dit heet Chain of Custody certificering (CoC). In Nederland hebben bijna 3000 bedrijven dit Chain of Custody certificaat.

bomen en lucht

Hoe werkt certificering?
FSC-gecertificeerde producten worden in de handelsketen doorverkocht door middel van een FSC-claim op in- en verkoopdocumenten (facturen). Dat mag alleen een FSC-gecertificeerd bedrijf. Een onafhankelijke certificeerder controleert jaarlijks welke FSC-producten door het bedrijf zijn verkocht en of deze ook als FSC-gecertificeerd product (of materiaal) zijn ingekocht. Daarmee blijft de FSC-stroom van producten en materialen gescheiden van andere producten en materialen.
Dat een bedrijf FSC-gecertificeerd is, betekent niet automatisch dat ook alle producten FSC-gecertificeerd zijn. Een bedrijf kan nog steeds niet-gecertificeerde (hout)producten aanbieden. Een FSC-certificaat is dus voorwaarde, maar geen bewijs voor levering van FSC-producten. Het bewijs of een FSC-product wordt geleverd is te vinden op de factuur. Daar staat expliciet welke producten met een FSC-claim zijn geleverd.
 

FSC Handelsketen