FSC-certificaathouders moeten kunnen aantonen dat ze voldoen aan de eisen: afschaffing van kinderarbeid, uitbanning van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid, uitbanning van discriminatie bij arbeid en beroep, handhaving van de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen.

De bescherming van de rechten van werknemers waren altijd al opgenomen in de FSC-principes voor goed bosbeheer en verplicht voor FSC-gecertificeerde bosbeheerders. Nu de fundamentele FSC-arbeidsvoorwaarden ook zijn opgenomen in de Chain of Custody-standaard is de bescherming van de rechten van werknemers stevig verankerd voor alle FSC-certificaathouders. 

Certificaathouders zijn verplicht om de fundamentele FSC-arbeidsvoorwaarden in hun activiteiten op te nemen en moeten dit kunnen aantonen aan externe auditors. Dit doen ze door:

  • Een beleidsverklaring op te stellen en te implementeren waarin de fundamentele FSC-arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen;
  • Een zelfevaluatie bij te houden waarin beschreven wordt hoe de organisatie de fundamentele FSC-arbeidsvoorwaarden toepast binnen de eigen activiteiten. Deze zelfevaluatie dient aan te geven hoe deze beleidsverklaring in de praktijk geïmplementeerd wordt.

Dankzij de nieuwe eisen worden inkooprisico's met betrekking tot arbeid geminimaliseerd. Bovendien zijn bedrijven in staat te voldoen aan de eisen van klanten in landen waar arbeidsvoorwaarden elders in de keten steeds meer aandacht krijgen. 

"De fundamentele FSC-arbeidsvoorwaarden betekenen een grote stap voor werknemers in meer dan 130 landen over de hele wereld, en voor de bedrijven waarvoor ze werken, die nu kunnen aantonen dat ze zich inzetten voor het respecteren van de rechten van hun werknemers", aldus FSC-directeur-generaal Kim Carstensen.

Per 1 september 2021 zijn de nieuwe fundamentele FSC-arbeidsvoorwaarden van kracht.