Het Bouw en Hout Convenant bestaat sinds 2013. Een groep koplopers uit de bouw- en houtbranche hebben zich sindsdien samen met FSC Nederland ingezet voor 100% duurzaam houtgebruik. Nadat deze doelstelling zo goed als bereikt is in 2018 hebben we een nieuwe ambitie geformuleerd. De groep koplopers is aan de slag gegaan met de doelstelling: Méér hout in de bouw. Het gebruik van hout als belangrijkste biobased materiaal is één van de oplossingen voor het klimaatprobleem. De overheid heeft de bouwsector uitgedaagd om toe te werken naar een circulaire economie. Daarbij gaat het niet alleen om technische recycling maar juist ook om de instroom van milieuvriendelijke materialen aan het begin. Rick Kamphorst, FSC Nederland: “Geweldig dat de bedrijven zich samen met FSC inzetten om deze onderbelichte kant meer ruimte te geven, dit past helemaal in de strategie die wij voor de komende jaren volgen.”

Actievere functie convenant
Rick: “Waar in het verleden de convenantdeelnemers voornamelijk ondersteund werden bij het behalen van duurzame inkoopdoelen, heeft het convenant nu een actievere insteek. Er is in een gezamenlijke sessie bepaald wat nu precies de bottlenecks zijn als het gaat om gebruik van meer hout.” Uit de sessies zijn vijf hoofdthema’s voortgekomen die door werkgroepen worden opgepakt. Deze onderwerpen zijn: lobby, innovatie, onderwijs, LCA/databases en marketing. Elk jaar formuleren de werkgroepen duidelijke, haalbare doelstellingen. Zo werken we stap voor stap naar een meer biobased gebouwde omgeving.

Resultaten
Dit jaar is er een whitepaper geschreven over de positie van hout in de gebouwde omgeving De werkgroep innovatie test de haalbaarheid van een CO2- opslagcertificaat voor opdrachtgevers. Daarnaast is er onder leiding van FSC Nederland een projectaanvraag gedaan bij het Europese programma EU-LIFE. We zetten daarbij maximaal in op de daadwerkelijke bouw van meer biobased woningen in de sociale woningbouw. Dit doen we onder andere door opdrachtgevers (woningbouwcoöperaties en gemeentes) actief als partner te betrekken. Tenslotte wordt er een flink bedrag vrijgemaakt voor het doen van LCA-onderzoek naar biobased bouwmaterialen en het verbeteren van de positie van deze materialen in de Nationale Milieu Database.

Wilt u meer weten over het Bouw en Hout Convenant van FSC en de activiteiten waar we op dit moment mee bezig zijn?
Neem dan contact op met Rick Kamphorst via r.kamphorst@fsc.nl.