Tot 100.000 euro voor nieuwe aanplant en onderhoud
VolkerWessels investeert tot 100.000 euro in klimaatslim bosbeheer. Het bedrag bestaat deels uit een vaste bijdrage door VolkerWessels en deels uit een verdubbeling door VolkerWessels van vrijwillige bijdragen van medewerkers. Met het bedrag gaat de Unie van Bosgroepen in een drietal FSC-gecertificeerde bossen verspreid over Nederland maatregelen treffen waardoor het bos meer CO2 vastlegt, de biodiversiteit toeneemt en ook de belevingswaarde van de bossen een positieve impuls krijgt. Voorbeelden van maatregelen zijn het bevorderen van natuurlijke verjonging, het onderplanten met strooisel verbeterende boomsoorten en het aanplanten van soorten die naar verwachting beter bestand zijn tegen klimaatverandering.

Lars van der Meulen, directeur CSR van VolkerWessels: “Materiaalgebruik en CO2 -uitstoot zijn inherent aan bouwen en hebben een behoorlijke impact op de natuurlijke omgeving. Bij VolkerWessels is een duurzame omgang met materialen, waaronder de toepassing van hout uit goed beheerde bossen, daarom één van onze speerpunten. Door bij te dragen aan klimaatslim bosbeheer zijn we betrokken bij duurzame productie van hout in Nederland en het vastleggen van CO2 en dragen we daadwerkelijk bij aan een gezondere, duurzame leefomgeving.”

Klimaatslim bosbeheer is hard nodig
Volgens Gerard Koopmans, FSC-groepsmanager van de Unie van Bosgroepen is klimaatbestendig bosbeheer hard nodig. “We zien de kwaliteit van het bos hard achteruit gaan bijvoorbeeld als gevolg van de droogte van de afgelopen jaren. Boomsoorten als es, fijnspar, maar ook lariks sterven massaal af. Het Nederlandse bos heeft behoefte aan boomsoorten die beter bestand zijn tegen droogte, maar ook aan boomsoorten, zoals winterlinde en hazelaar, die de aanmaak van humus (een buffer tegen droogte) bevorderen en een actieve rol spelen bij het beschikbaar maken van voedingsstoffen.”

Verificatie
De drie betrokken partijen hechten eraan zekerheid te hebben over de daadwerkelijke impact van de maatregelen en dus een goede besteding van het geld. Met het FSC-keurmerk bestaat zekerheid over het duurzaam beheer van het bos. Daarnaast heeft FSC een methode ontwikkeld waarmee inzichtelijk kan worden gemaakt dat maatregelen leiden tot het beoogde effect, zoals een verhoogde opname van CO2 door het bos, of versterking van biodiversiteit. Zo kan VolkerWessels gefundeerde uitspraken doen over de effectiviteit van het project.

Lees meer via deze link.