Mexico

Verspreid over Mexico ligt 53 miljoen ha bos, waarvan 1,2 miljoen ha FSC-gecertificeerd is. Daarnaast is 60% van alle bossen in beheer van lokale gemeenschappen, de zogenoemde comunidades. Dit maakt het (duurzaam) beheren van het bos een beslissing die draagvlak moet krijgen in de hele gemeenschap. FSC Mexico werkt al jaren nauw samen met verschillende comunidades om zoveel mogelijk bossen te certificeren en om hun FSC-gecertificeerde producten te koppelen aan de markt.
We zijn op zoek naar ambitieuze koplopers die samen met ons de bossen én lokale communities in Mexico een toekomst te willen geven, door één of meerdere projecten te sponsoren. Lees meer of neem direct contact op.

Annerieke Sleurink
Bosproject Mexico

Meer info en kenmerken

Nog 1,2 miljoen ha van deze tropische bossen zijn op zoek naar een match! Lees hieronder meer over wat we doen in de Mexicaanse bossen. Of neem contact met Annerieke Sleurink via a.sleurink@fsc.nl voor alle verschillende mogelijkheden.

Reeds betrokken partijen:
FSC Mexico
CONAFOR
Lokale communities
Lokale NGOs

 • Aantal hectare:

  1,2 miljoen

 • Impact:

  Biodiversiteit, water, bodem, CO2-opslag en recreatie.

 • Duur project:

  25 tot 50 jaar

 • Type sponsoring:

  Variërend van eenmalige tot jaarlijkse investeringen voor een periode van vijf jaar of langer.

Unieke projecten in Mexico

De bossen in Mexico vertonen een rijkdom aan biodiversiteit en water. Lees hieronder meer over de verschillende type projecten.

Bossen en water

Naast het leveren van hout, leveren deze bossen andere bijdragen zoals schoon drinkwater en mogelijkheden voor ecotoerisme. Op dit moment wordt met diverse gemeenschappen en hun FSC-bossen de ecosysteemdiensten procedure besproken, dit biedt veel kansen om te investeren in deze bossen en daarmee ook in de lokale gemeenschappen.

In de FSC bossen in bijvoorbeeld de regio Oaxaca en Michoacan zijn veel natuurlijke waterbronnen te vinden, die in sommige gevallen de hele community voorzien van water. Forest Engineer Elias Santiago García (Comunidad Ixtlán) geeft aan: “Water is leven. Als we goed op onze bossen passen, ontvangen we generaties lang schoon drinkwater. En we kunnen het gewoon ophalen uit het bos”.

Bescherming jaguar

De populatie van de jaguar in Mexico in 2018 is ongeveer 4800 exemplaren. Dit betekent een toename van 800 exemplaren in vergelijking met de getallen van 2010. Biologische monitoring is een belangrijk hulpmiddel waarmee we de populatie van de jaguar beter kunnen leren kennen, deze is essentieel voor het behoud van deze soort. Daar gaat dit project over!

In de provincies Quintana Roo en Campeche is de ‘Route van de Jaguar’ (Ruta del Jaguar) geïdentificeerd, het grondgebied waar deze soort veel voorkomt en zich verspreidt. Binnen deze ‘Route van de Jaguar’ bevinden zich 6 gemeenschappen met FSC-gecertificeerde bossen: Caoba, Petcacab, Noh Bec, 20 de Noviembre, Nuevo Becal en Tres Garantías. Zij hebben zich georganiseerd in een alliantie: La Selva Maya. Deze gemeenschappen hebben samen ongeveer 67.220.19 hectare FSC-gecertificeerd bos.

Pilot jaguar fonds

Samen met bedrijven, de Mexicaanse overheid en NGO’s in de regio willen we investeren in het beschermen en behouden van het leefgebied van de jaguar door een fonds te creëren en zo financiering te hebben om de gemeenschapscontrole te kunnen continueren.

We willen samen met de gemeenschappen uit La Selva Maya een pilot starten voor het behouden van dit bijzondere dier. Als bijkomend doel willen we met dit fonds ook de omliggende niet FSC-gecertificeerde bossen/gemeenschappen aanmoedigen om te kiezen voor FSC-certificering, om zo het verantwoord beheerde bosgebied in Mexico te vergroten.

‘Water is leven. Als we goed op onze bossen passen, ontvangen we generaties lang schoon drinkwater. En we kunnen het gewoon ophalen uit het bos’.