Namibië

Het land van Namibië is voor een kleine 9% bedekt met bos, zo’n 7,2 miljoen hectares. In de meeste gevallen is het bos in beheer van lokale gemeenschappen. Dit maakt het (duurzaam) beheren van het bos een beslissing die draagvlak moet krijgen in de hele gemeenschap. FSC Zuid-Afrika werkt al jaren nauw samen met de lokale gemeenschappen om zoveel mogelijk bossen te certificeren en om hun FSC-gecertificeerde producten te koppelen aan de markt.

We zijn op zoek naar ambitieuze koplopers die samen met ons de bossen én lokale communities in Namibië een toekomst te willen geven, door één of meerdere projecten te sponsoren.

Annerieke Sleurink
Namibië

Meer info en kenmerken

Nog 1,5 miljoen ha van deze tropische bossen zijn op zoek naar een match! Lees hieronder meer over wat we doen in de Namibische bossen. Of neem contact met Annerieke Sleurink via a.sleurink@fsc.nl voor alle verschillende mogelijkheden.

 • Aantal hectare:

  1,5 miljoen ha.

 • Impact:

  Geverifieerde FSC ES-PRO claim op biodiversiteit (geldig tot 2025). Daarnaast impact op CO2-opslag, bodem en communities.

 • Duur project:

  25 tot 50 jaar.

 • Type sponsoring:

  variërend van eenmalige tot jaarlijkse investeringen voor een periode van vijf jaar of langer.

Unieke projecten in Namibië

De bossen in Namibië hebben gezorgd voor een grote rijkdom aan biodiversiteit en gemeenschapsprojecten. Om die waarde voor de natuur, voor lokale gemeenschappen en voor economische ontwikkeling te behouden, is versterking en landschapsherstel van cruciaal belang.

Communities

Zeventig percent van de Namibische bevolking is direct afhankelijk van natuurlijke grondstoffen voor landbouw, begrazing van het land, planten voor medicijnen, dierlijke producten, brandstof en onderdak. Door lokale gemeenschappen te trainen in principes voor duurzaam bosbeheer en voorzien in praktische tools hiervoor, blijven bossen beschermd en ook op de lange termijn beschikbaar voor toekomstige generaties. Nieuwe investeringen zullen hard-nodige maatregelen voor landschapsherstel mogelijk maken en voorzien in levensonderhoud van lokale gemeenschappen.

Landschapsherstel

Landschappen die gedegradeerd zijn door droogtes en resulterende branden en opkomend struikgewas, dragen bij aan economische instabiliteit en verlies van biodiversiteit. Herstel van natuurlijke bosgebieden kan plaatsvinden door gecorrigeerde verdunning, waarbij natuurlijke waardes worden versterkt. Hiermee kan vanaf 2020 na het eerste jaar 50.000 ha land worden hersteld, waarop jaarlijks onderhoud zal worden toegepast. Binnen jaar 2 tot 4 zal nog eens 100.000 ha land worden hersteld en tenslotte zal minstens 1,5 miljoen ha worden hersteld. Gezonde (bos) ecosystem spelen daarmee ook een belangrijke rol in klimaatadaptatie.

Biodiversiteit

Door landschapsherstel kunnen soorten als cheeta’s, giraffen, antilopensoorten en kleinere diersoorten zoals konijnen, wrattenzwijnen en de Damara dik-dik, een van de kleinste antilopen van Afrika en een beschermde soort in Namibië, terugkeren. De herstelde gebieden zijn bedoeld om een grotere grasdichtheid voor dieren in het wild te bieden en om gemeenschappen en boeren te ondersteunen met grotere gebieden die geschikt zijn voor vrij lopende inheemse runderen en geiten.

Gezonde (bos) ecosystemen spelen een belangrijke rol in klimaatadaptatie, behoud van biodiversiteit en voorziening in levensonderhoud van lokale gemeenschappen.