Nederland

Binnen het programma ‘Klimaatbestendig bos’ wordt samen met de Unie van Bosgroepen gewerkt aan maatregelen om een impuls aan natuur en beleving in Nederlands bos te geven, als ook CO2 vast te leggen in de nabije omgeving. Hiermee wordt bijgedragen aan de toekomstbestendigheid van de bossen binnen ons programma, welke voornamelijk verspreid liggen over het midden en zuiden van Nederland.

Annerieke Sleurink
Bosproject NL

Meer info en kenmerken

Nog 36.375ha van deze mooie bossen zijn op zoek naar een match! Lees hieronder meer over wat we doen in de Nederlandse bossen. Of neem contact met Annerieke Sleurink via info@fsc.nl voor alle verschillende mogelijkheden.

Reeds betrokken partijen:
Unie van Bosgroepen
FSC Nederland
Stukje Natuur
VolkerWessels, waarvan ook KWS Infra en VolkerRail

 • Aantal hectare:

  38.000 ha in Nederland

 • Impact

  Biodiversiteit, water, bodem, CO2-opslag en recreatie.

 • Duur project:

  25 tot 50 jaar

 • Type sponsoring:

  Variërend van eenmalige tot jaarlijkse investeringen voor een periode van vijf jaar of langer.

Klimaatbestendig bos

Door het nemen van slimme maatregelen legt het bos meer CO2 vast en is het bos beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering. Lees hieronder meer over de verschillende types maatregelen of bekijk de video, waarin Annerieke je meer vertelt.

Bodemverbetering

Een robuust, natuurlijk ecosysteem kan alleen goed functioneren op een gezonde bodem. Dit vormt de basis voor gezonde bossen en natuurgebieden. Veel van onze bodems zijn echter verzuurd, te voedselrijk door neerslag van stikstof vanuit de lucht, of missen juist belangrijke nutriënten. Door de juiste maatregelen kan de bodem hersteld worden.

Gemengd en toekomstbestendig bos

In het bos kan de beheerder het beste kiezen voor een optimale variatie in boomsoorten. Een gevarieerd bos is doorgaans sterker, mooier en heeft een hogere biodiversiteit. Door er in het bos voor te kiezen om gericht hout te oogsten en tegelijk ook continu in te zetten op (gevarieerde) verjonging, werken we aan toekomstbestendige bossen.

Hydrologische maatregelen

Door de huidige langdurige droge periodes zijn er steeds vaker hydrologische (herstel-)maatregelen nodig om verdroging van bossen of natuurgebieden tegen te gaan, vaak in afstemming met omliggende landeigenaren, boeren en waterschappen.