Kosten

Bouwen in hout is over het algemeen niet duurder. Het is sterk afhankelijk van het project en welke kosten we meerekenen. Minder milieubelasting en CO2-uitstoot wordt steeds vanzelfsprekender. Daarom is het belangrijk dat we, naast materiaal-, arbeids-, vervangings-, transport- en rentekosten, ook juist de milieueffecten van projecten meerekenen. De meest objectieve methode is een kostenberekening over de hele levensduur van een project. Dit noemen we Total Cost of Ownership (TCO) of Life Cycle Costing (LCC). Hout scoort in deze berekeningen over het algemeen gunstig.

Tropisch Hout