Waarderen van bossen

Het belang van het in stand houden van de bossen wordt steeds duidelijker nu thema’s als klimaat, biodiversiteit, schoon drinkwater en volksgezondheid hoog op de agenda staan. FSC-certificering waarborgt dat belangrijke diensten van het bos zoals CO₂-opslag en behoud van biodiversiteit in stand blijven. Daarnaast helpen we boseigenaren met het verbeteren van hun verdienmodel zodat bossen de waardering krijgen die ze verdienen. Steeds meer bedrijven zien het belang van het investeren in bossen. Daarmee vergroten ze hun impact en dragen ze bij aan toekomstbestendige bossen.

Bloemen aan boom
Rebecca Reurslag

Welke diensten leveren bossen?

FSC-bossen leveren bijvoorbeeld het behoud van biodiversiteit, opslag van CO₂, de toevoer en bescherming van waterwegen, het verstevigen en behouden van de bodem en ze bieden mogelijkheden voor ecotoerisme. Door gebruikers van deze diensten, zoals bedrijven, burgers en overheid, een bijdrage te laten betalen aan de onderhouders van de diensten, de boseigenaren, creëren we een systeem waarbij de toekomst van bossen gewaarborgd kan blijven. Denk hierbij aan bedrijven die CO₂ uitstoten en een manier zoeken om dit te compenseren, of toeristen die genieten van een dag wandelen in een tropisch bos en hiervoor een bijdrage betalen.

Bossen zijn de onbezongen helden van de klimaatverandering - Deborah Lawrence, hoogleraar Milieuwetenschappen aan de Universiteit van Virginia.

Waarom is dit belangrijk?

Veel bedrijven zoeken naar mogelijkheden om hun ecologische footprint te verminderen of te verduurzamen. Het investeren in de diensten van bossen, de zogenaamde ecosysteemdiensten, is dan een goede mogelijkheid. Boseigenaren zorgen voor het onderhoud van deze ecosysteemdiensten, vaak zonder dat ze hiervoor worden gecompenseerd. Het resultaat is dat veel ecosysteemdiensten onder druk staan wanneer boseigenaren hiervoor te weinig budget of mogelijkheid hebben, of wanneer bedrijven door hun productieproces het ecosysteem schade aanbrengen.

Door mogelijkheden te bieden voor betalingen voor ecosysteemdiensten, wordt aan de ene kant gezorgd voor het behoud van de rijke variatie aan diensten van bossen, die steeds belangrijker zijn in een tijd van klimaatverandering, en aan de andere kant krijgen bedrijven en consumenten de kans om te compenseren voor hun negatieve impact. Op deze manier bouwen we aan een duurzame wereld.