Voor boseigenaren

Wil je als boseigenaar de impact van ecosysteemdiensten in het bos (of bos in de keten) zichtbaar maken?

1. In kaart brengen en verifiëren van impact
Belangrijke voordelen van de ES claims zijn het in kaart brengen en verifiëren van de impact van duurzaam bosbeheer door het behouden of verbeteren van ecosysteemdiensten. Te denken valt aan CO2-opslag, bescherming van waterwegen, versteviging van de bodem, behoud van biodiversiteit en mogelijkheden voor ecotoerisme.

2. Beter verdienmodel voor boseigenaren
Net zo belangrijk zijn de mogelijkheden voor nieuwe verdienmodellen zoals het sponsoren van ecosysteemdienstenclaims en het gebruik hiervan on-product waardoor de consument meer wil betalen voor een (hout)product. Daarnaast voorzien deze claims in de toenemende vraag naar carbon assets, die beter verkocht worden met co-benefits zoals die door de ES claims zichtbaar gemaakt kunnen worden . Op deze manier voorzien de ES claims in een eerlijkere prijs voor het hout en wordt het verdienmodel voor de boseigenaar verbeterd.
In de ecosysteemdiensten-procedure, de FSC-PRO-30-006 V1-0 (Ecosystem Services Procedure: Impact Demonstration and Market Tools) staan deze uitgebreid beschreven. Klik hier voor meer informatie op de website van FSC International.

Bij welke certificeerder kan ik terecht?
Afhankelijk van de ligging van het bos kunnen wij u doorverwijzen naar certificeerders die bekend zijn met de FSC ES Procedure. Dit kan plaatsvinden tijdens de volgende FSC monitoring audit, of op een eerder moment. Is het bos al eerder gecertificeerd tijdens een VCS- of Gold-Standard audit, dan kan dit de ES procedure vergemakkelijken.

Marketing & promotie
Naast het ondersteunen in de voorbereiding naar ES certificering, begeleiden wij in het promoten van de ES claims. Hierbij kun je denken aan een marketingplan, promotiemateriaal en het in contact brengen met potentiële investeerders. Wij doen een beroep op ons uitgebreide netwerk van bedrijven met interesse om te investeren in ecosysteemdiensten.
 

Voor meer informatie over de mogelijkheden kun je contact opnemen met Annerieke Sleurink via a.sleurink@fsc.nl.