Het EU-voorstel maakt deel uit van een breder actieplan om ontbossing en bosdegradatie aan te pakken, voor het eerst uiteengezet in de mededeling van de Commissie van 2019: ‘Stepping up EU Action to Protect and Restore the World’s Forests.’

Met het nieuwe EU-initiatief beoogt de commissie producten van de EU-markt te weren die bijdragen aan wereldwijde ontbossing en bosdegradatie. De nieuwe regels zullen naar verwachting de uitstoot van broeikasgassen en het verlies van biodiversiteit verminderen. Dit is in lijn met de doelstellingen van de EU Green Deal.

Het voorstel is voorgelegd aan het EU-parlement en de Raad van Europa. Beide instellingen kunnen wijzigingen in de verordening aanbrengen.

Als lid van het EU-platform ‘Protecting and Restoring the World’s Forests’ en als belanghebbende doet FSC 10 suggesties om de EU-regels voor ontbossingsvrije producten te verbeteren. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om uitbreiding van de lijst van producten waarop de verordening betrekking heeft naar alle houtproducten en rubber, en het verbreden van het toepassingsgebied van de verordening naar andere ecosystemen zoals savannahs en veengebieden. 

Kijk hier voor een overzicht van alle aanbevelingen.
Voor een uitwerkingen van de aanbevelingen zie de bijgaande PDF (in het Engels)

Voor vragen kunt u contact opnemen met FSC's EU Affairs Manager, Matteo Mascolo via: m.mascolo@fsc.org
 

FSC POSITION AND 10 SUGGESTIONS ON THE NEW PROPOSED EU RULES FOR DEFORESTATION-FREE PRODUCTS.pdf
PDF, Grootte: 344.49KB