Partijen die CO₂-uitstoot willen compenseren, kunnen via de aankoop van koolstofcertifcaten een financiële bijdrage leveren aan aanplant van nieuw bos, klimaatslim beheer van bestaand bos en bomenaanplant in bijvoorbeeld agroforestry-systemen. De Stichting Nationale Koolstofmarkt draagt zorg voor een onafhankelijke borging van de uitgifte van de certificaten en controle op de koolstofvastlegging in de projecten. 

Klimaatslim beheer van bos betekent een impuls geven aan de veerkracht en de groei van het bos, door aanplant van jonge bomen en beheer daarvan. Met die groei-impuls legt het bos ook meer CO₂ vast dan voorheen. De Bosgroepen hebben het initiatief genomen om de methodiek voor de uitgifte van koolstofcertificaten uit klimaatslim bosbeheer op te zetten; Stichting Probos en Face the Future hebben de methodiek uitgewerkt. Parallel aan dit traject is ook een methodiek uitgewerkt voor koolstofcertificaten uit nieuw bos en de aanplant van bomen buiten bosverband, bijvoorbeeld in agrobosbouw.

Arjan Alkema, Adjunct-directeur FSC Nederland: “We zijn blij dat we vanuit FSC Nederland hieraan mee kunnen werken. Op deze manier dragen we bij aan het verbeteren van het verdienmodel voor het bos, wat van groot belang is voor het behoud en herstel van bossen in Nederland.”

Meer info over de methodiek voor het bepalen van CO2-emissiereductie klimaatslim bosbeheer.
Meer info over de methodiek het bepalen CO2-emissiereductie aanleg nieuw bos en bomen buiten bosverband.

Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK)