Hoe werkt de Bosberekentool?
De hoeveelheid FSC-hout dat voor een project gebruikt is, kan in de tool worden ingevuld. Vervolgens berekent de tool hoeveel oppervlakte FSC-gecertificeerd bos hiervoor nodig is en daarmee effectief wordt beschermd. Toepassing van tien kuub tropisch FSC-hout in een fietsbrug betekent dat ongeveer een hectare tropisch bos beheerd kan worden volgens de FSC-regels. De tool biedt de keuze uit tropisch hout en ‘noordelijk’ hout.

Veel winst voor het bos bij keuze tropisch FSC-hout
Bomen kappen in de tropen en toch het bos beschermen lijkt een tegenstelling, maar dat is het niet. Een FSC-gecertificeerd bos wordt opgedeeld in percelen, ofwel jaarvakken. Uit een perceel wordt maar een beperkt aantal bomen gekapt, in een tropisch FSC-bos vaak maar één of twee bomen per hectare. Hierna wordt het gehele perceel gemiddeld 30 jaar met rust gelaten om te herstellen. Zo blijft het bos gezond. Het jaar daarop wordt hout geoogst in een ander perceel van het bos. Hoe meer duurzaam hout gebruikt wordt in projecten, hoe groter het totale gebied dat waarde gegeven kan worden als bos en dus behouden blijft. En omdat in een tropisch bos maar heel selectief wordt geoogst, leidt de toepassing van een kleine hoeveelheid tropisch FSC-hout al tot een flink areaal duurzaam beheerd bos.

De uitgangspunten van de Bosberekentool
Uit opbrengstgegevens van verschillende FSC-concessies in Midden-Afrika, Brazilië en Suriname komt naar voren dat een oppervlakte van ruim 1.000 m2 (0,1 hectare) tropisch bos een gemiddelde opbrengst geeft van één m3 hardhout. Veel meer oogsten is niet conform de FSC-regels. Omdat de oogstmogelijkheden per hardhoutsoort kunnen verschillen is uitgegaan van gemiddelden. Uit een perceel noordelijk FSC-gecertificeerd bos kan meer hout worden geoogst, omdat deze bossen veel minder kwetsbaar zijn voor verstoring dan tropisch bos.

Eerste stap in het kwantificeren
De Bosberekentool is net als de FSC Impact calculator een belangrijke stap voor het kwantificeren van de positieve impact van het gebruik van FSC-hout op het beschermen van bossen. De uitkomst van de tool is voornamelijk gebaseerd op ervaringen uit de praktijk. Er kunnen geen rechten aan de tool en berekende oppervlakten worden ontleend.