In 2017 ontzegde FSC de HS Timber Group toegang tot het FSC-systeem omdat het bedrijf betrokken was bij illegale houtkap in Roemenië, met negatieve gevolgen voor beschermede natuurgebieden. De eerder genoemde Policy for Association biedt FSC deze mogelijkheid, uiteraard op basis van gedegen feitenonderzoek.

HS Timber Group gaf aan terug te willen keren en beloofde stappen te zetten om de veroorzaakte schade aan te pakken.  FSC formuleerde een groot aantal voorwaarden waaraan HS Timber Group zou moeten voldoen (zie dit document). 

Na vier jaar is HS Timber Group er in geslaagd aan de voorwaarden te voldoen. Onafhankelijke verificatie toonde aan dat HS Timber Group met succes verbeteringen heeft aangebracht, waardoor het risico dat illegaal hout in het systeem terechtkomt aanzienlijk is verminderd.

Lees hier het Engelse persbericht.