TBI Houtbaar loft

Via deze cursus, bestaande uit zes modules, kunnen alle belanghebbenden in de gebouwde omgeving - architecten, ontwikkelaars, ingenieurs, adviseurs en beleidsmakers - en studenten kennis en vaardigheden opdoen die nodig zijn om het enorme potentieel van houtbouw te benutten. Deze cursus is ontwikkeld door de Technische Universiteit Delft (TU Delft) in samenwerking met de Forest Stewardship Council en andere partijen. 

Eerste editie van de cursus groot succes
De eerste editie van de cursus had een hoog aantal inschrijvingen in vergelijking met andere gratis online cursussen ontwikkeld door de TU Delft, wat de urgentie van het onderwerp aantoont. De deelnemers hebben ook een grote bijdrage geleverd aan de projectbibliotheek, met hoogwaardige voorbeelden van houten gebouwen van over de hele wereld. Al met al werd de cursus zeer goed ontvangen en positief beoordeeld met gemiddeld een 8.


"Ik wilde me inschrijven vanwege de kwalitatief hoogstaande docenten en omdat het een onderwerp is dat relevant is voor mijn werkgebied. Na het volgen van deze cursus begrijp ik het huidige en toekomstige potentieel van hout in de bouwsector beter. Dit geeft me een duidelijkere visie voor mijn carrière. Het was een positieve ervaring, want zelfs tijdens mij reis, kon ik overal waar ik wilde deelnemen aan deze online cursus. Mijn advies aan iedereen die erover denkt om deze cursus te volgen is: lees alle boeken uit de bronnen en bekijk elke video die in de cursus wordt aanbevolen." - Efe Berberoglu, bouwkundig ingenieur uit Turkije.


"Deze cursus was zeer informatief en heeft me gemotiveerd om te proberen bijna uitsluitend met hout en biobased materialen te ontwerpen! Als onderdeel van mijn stage bij een Nederlands architectenbureau was deze cursus een geweldige motivator om na te denken over wat voor soort professional ik wil worden, hetzij bij het bureau waar ik nu werk of in de toekomst als zelfstandig ontwerper. Ik heb er nu meer vertrouwen in om  voor die laatste optie te kiezen ergens in de toekomst, samen met andere gelijkgestemde collega's. Het was fijn om thuis te leren en de cursus in mijn eigen tempo te volgen. Als je geïnteresseerd bent in deze cursus, ga er dan voor! Het is makkelijk maar zet je wel aan het denken bij het maken van de opdrachten. Op die manier bereikt deze cursus zijn leerdoelen!" - Alex, architect uit Nederland


"Ik was geïnteresseerd in duurzaam hout en heb me ingeschreven om meer te leren over de houtmogelijkheden in de wereld. Ik leerde meer over de mogelijkheden van het materiaal en het timmerwerk. Als meubelmaker bracht het kijken naar het bouwperspectief me van het kleinste detail naar de grootschalige constructie. Die ervaring was geweldig. Je kon de cursus in je eigen tempo volgen en door alle inhoud gaan. Je krijgt informatie uit verschillende landen, vooral bij de eerste opdracht toen we deelden over houten gebouwen uit onze eigen omgeving. Als je deze cursus volgt, zorg er dan voor dat je goed met je tijd omgaat, want je zult je willen verdiepen in alle beschikbare bronnen als je bereid en enthousiast bent om nog meer te leren!" - Shyan, houtbewerker uit Maleisië

Bouwen met hout als antwoord op de huidige uitdagingen op het gebied van klimaat, hulpbronnen en huisvesting
Meer dan 35% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is afkomstig uit de gebouwde omgeving, waarvan een derde specifiek gerelateerd is aan de productie van bouwmaterialen zoals beton, metaal en kunststoffen. Naast klimaatverandering zijn er nog andere uitdagingen waar de bouwsector mee te maken heeft, zoals grondstoffenschaarste, gezondheidskwesties  en de noodzaak om voldoende woningen te bouwen. De cursus ‘Sustainable Building with Timber’ biedt een zorgvuldig samengesteld lesprogramma dat is ontworpen om deelnemers een holistisch begrip van duurzame houtbouw te geven. Deelnemers leren onder andere dat duurzaam bosbeheer een essentiële voorwaarde is voor het gebruik van hout in de bouw. Duurzaam bosbeheer stelt ons in staat om hout te gebruiken en tegelijkertijd bossen te behouden zonder de ecologische, sociale en economische functies ervan te schaden. Duurzaam geproduceerd hout draagt daarnaast bij aan koolstofopslag, zowel in bossen als in gebouwen.

Home for the future
De cursus is ontwikkeld in het kader van het HOME for the future project. Dit ambitieuze project, geïnitieerd door FSC® Nederland en FSC® Denemarken, wil de hoeveelheid hout uit duurzaam beheerde bossen dat wordt toegepast in sociale woningbouw vergroten. Het project omvat verschillende activiteiten: het verbeteren van de positie van hout als bouwmateriaal in de wetgeving, het vergroten van de kennis over bouwen met hout in de bouwsector en het produceren van levenscyclusanalyses (LCA's) en productkaarten (EPD's) die worden toegevoegd aan de Nationale Milieudatabase. Verder worden er tools ontwikkeld om de kosten en klimaatvoordelen van bouwen met hout beter in kaart te brengen. HOME for the future is onderdeel van het EU LIFE programma.