FSC overweegt om FSC-certificering van plantages toe te staan op gronden waar eerder conversie van bos heeft plaatsgevonden. FSC-certificering kan op die manier een positief effect hebben op het herstel van bos en landschap. Dit zou een breuk met eerder beleid betekenen: tot nu toe was FSC-certificering van plantages in principe niet mogelijk op gronden waarop na november 1994 bos is verdwenen. Daarom is een consultatie onder FSC-leden gestart om de regels met betrekking tot conversie tegen het licht te houden.

FSC overweegt die zogenaamde ‘cut-off date’ van november 1994 onder voorwaarden los te laten en doet daartoe een aantal voorstellen aan haar leden en andere betrokkenen. Er wordt bijvoorbeeld discussie gevoerd over hoe dergelijke voorwaarden eruit kunnen zien. Een mogelijkheid is een verplichte compensatie van milieu- en sociale schade als een directe of indirecte relatie kan worden aangetoond tussen de aanvrager van certificaat en de conversie. Een ander bespreekpunt is wie gaat vaststellen in welke mate milieu- en sociale schade door de conversie heeft plaatsgevonden.

De consultatie onder de leden van FSC duurt tot 6 november. Meer hierover is hier te vinden.