FSC juicht het toe dat de EU het voortouw neemt. De voorgestelde EU-verordening heeft de potentie om de vraag naar "ontbossingsvrije" producten op de EU-markt te vergroten. Dit kan als voorbeeld dienen voor de rest van de wereld. 

FSC bestrijdt ontbossing sinds de oprichting in 1994. Ontbossing wordt niet geaccepteerd in FSC-gecertificeerde bossen. Als multi-stakeholderplatform heeft FSC samen met andere partijen ervoor gezorgd dat in de voorgestelde wet verplichte due diligence, ondersteund kan worden door robuuste vrijwillige duurzaamheidsstandaards zoals FSC. 

“We weten uit ervaring dat wettelijke en vrijwillige benaderingen elkaar niet uitsluiten, maar elkaar aanvullen. FSC is bereid om verder samen te werken met de EU-instellingen en overheden in heel Europa om ervoor te zorgen dat deze verordening echt een verschil kan maken. FSC-certificering kan een rol spelen bij de implementatie van deze verordening, als een van de meest toegepaste standaarden”, zegt Kim Carstensen, FSC’s Director General. 

De voorgestelde wet is een goede eerste stap is, maar kan op onderdelen worden verbeterd. De wet zou op meer producten van toepassing moeten zijn, bijvoorbeeld rubber. Ook wat betreft de sociale aspecten zijn ambitieuzere stappen denkbaar, met name de bescherming van de rechten van inheemse volkeren. In de FSC-standaard zijn sociale criteria naast natuur en milieu een zwaarwegend onderdeel. FSC  juicht het toe als dit voor meer producten gaat gelden.