Wyke Smit, directeur FSC Nederland: ‘We zijn er trots op dat we voor alle principes van het inkoopbeleid een maximale score hebben behaald. Het gaat daarbij om belangrijke zaken als behoud van biodiversiteit en zorgdragen dat de inheemse bevolking op een goede manier bij bosbeheer betrokken wordt. Ons advies aan overheden en bedrijven is om hout voor te schrijven dat minimaal voldoet aan alle negen TPAC-principes voor duurzaam bosbeheer.’

FSC is beoordeeld tegen de criteria voor duurzaam bosbeheer, de handelsketen en vereisten voor het onderhouden van een certificatiesysteem. Om inzicht te krijgen hoe de FSC standaarden doorwerken in de praktijk, heeft TPAC vier FSC landenstandaarden beoordeeld, namelijk Duitsland, Indonesië, Gabon en Zweden.

Een herbeoordeling door TPAC van keurmerksystemen voor verantwoord bosbeheer vindt iedere vijf jaar plaats. Voor FSC is dit de tweede herbeoordeling.

Meer informatie over de huidige stand van zaken van de goedgekeurde systemen, als ook de publieke audit rapporten zijn te vinden via Beoordelingen - TPAC (smk.nl).