De leden van de General Assembly zijn verdeeld in drie zogenaamde “kamers”, te weten: de economische-, de ecologische- en de sociale kamer. Om een voorstel aangenomen te krijgen moet in iedere kamer een absolute meerderheid worden verkregen plus een meerderheid (2/3) van alle stemmende leden gezamenlijk.
Wyke Smit, directeur van FSC Nederland, was voor het eerst aanwezig bij een General Assembly (GA) van FSC. “Zo’n democratie aan het werk zien, is behoorlijk indrukwekkend. Maar ik was het meest van onder de indruk van de enorme betrokkenheid en kwaliteit van de leden. Sommige kwesties zijn zo ingewikkeld, dat je denkt: ‘hoe gaan we hier uitkomen’. De leden slagen er dan toch in een werkbare en breed gedragen oplossing te creëren. In mijn ogen echte helden!”

Een bepalende General Assembly voor tropisch hout

Deze GA stonden belangrijke onderwerpen op de agenda. Voorstellen die bepalend zijn voor de blijvende relevantie van FSC, met name in de tropen. Een aantal jaar geleden is een motie aangenomen waardoor in Intact Forest Landscapes (beschermd bos) onder FSC-certificering bijna geen houtoogst meer mogelijk was. Wyke legt uit: “Dat leek goed voor de bescherming van het bos. Maar in de praktijk bleek dit met name een stimulans om met FSC-certificering te stoppen. En hiermee is het risico groot dat het bos door de eigenaren wordt omgezet in iets anders, zoals een sojaplantage, om er alsnog inkomsten uit te halen. Diverse leden die tropisch hout verhandelen, hebben hierover hun zorgen geuit. ”

Motie 23 roept de FSC-organisatie op de huidige vergaande beperkingen op bosexploitatie in IFL's binnen een FSC-concessie te versoepelen. En tegelijkertijd om de effectieve bescherming van die IFL's op landschapsniveau aan te pakken in plaats van alleen binnen de FSC-concessie. Immers, bosgebieden trekken zich niks aan van de grenzen van een FSC-concessie en kunnen hele landschappen omspannen. Bescherming heeft dus alleen echt nut als IFL’s ook buiten de concessie beschermd worden. Daarbij wordt de balans gezocht tussen effectieve bosbescherming en de economische perspectief voor de bosbeheerder. Wyke: “We vertrouwen erop dat dankzij deze beslissing FSC-certificering in de tropen relevant blijft. De handel van FSC-gecertificeerd hout en houtproducten uit tropische bossen vanuit Centraal-Afrika en de Amazone naar Europa en Nederland geeft het bos waarde voor inwoners. En zorgt er dus voor dat het bos ook echt bos blijft.”

Herstel en certificering van gedegradeerd land

Daarnaast keurde de GA wijzigingen goed die het mogelijk maken om bepaalde zo als we dan noemen gedegradeerde gebieden (met name in de tropen) te herstellen en onder voorwaarden te certificeren. Toen FSC werd opgericht is gezegd dat gebieden waar vóór 1 december 1994 natuurlijk bos is omgezet in ander landgebruik (bijvoorbeeld plantages of landbouwgrond) niet FSC-gecertificeerd konden worden. Inmiddels was 1994 wel heel lang geleden, en ontbrak er dus een stimulans om deze gebieden te herbebossen. Nu is de datum verschoven naar 31 december 2020 Wyke vertelt: “Dit maakt herstel en certificering mogelijk van enorme bosgebieden, met name in Zuidoost-Azië. En zo dragen we eraan bij dat het bos weer terugkomt en daarna ook echt bos blijft.”

Transparanter FSC-systeem

En dan nog een Hollands sausje op deze GA: motie 55, voorgesteld door het Nederlandse lid Bert de Jong van Duracert, werd aangenomen. Dit voorstel houdt in dat bedrijven binnen groepscertificaten even goed zichtbaar worden als individueel gecertificeerde organisaties binnen het FSC-systeem. Deze bedrijven krijgen nu een eigen (individuele) licentiecode voor het labelen van FSC-producten: een grote verbetering van de transparantie en traceerbaarheid in de FSC-gecertificeerde handelsketens. Bert de Jong, vertegenwoordiger van DuraCert bij FSC International: “We hebben meer dan 2 jaar gewerkt aan het vergaren van internationale steun voor ons voorstel bij andere leden van FSC International en zijn zeer tevreden met het behaalde resultaat. Met het aannemen van dit voorstel krijgen kleinere organisaties een eerlijke kans binnen het FSC-systeem om hun bijdrage aan verantwoord bosbeheer te kunnen leveren.”