Eerder werd de hoogte van de AAF vastgesteld op basis van de waarde van de omzet van bosproducten, zoals papier en hout, en werd een vast tarief in rekening gebracht, afhankelijk van de omzetcategorie waarin een certificaathouder valt. Het vaste tarief heeft plaats gemaakt voor een 'glijdende schaal' waardoor de AAF eerlijker wordt. In de nieuwe structuur zullen er bedrijven zijn die vanaf juli 2022 meer gaan betalen, anderen gaan juist minder betalen.

Waarom deze verandering? 

Het merendeel van de inkomsten van FSC komt uit de AAF. Met de inkomsten wordt het leeuwendeel van de activiteiten van FSC gefinancierd. Daarmee levert de AAF een essentiële bijdrage aan het bereiken van onze missie: Forests for All Forever. 

FSC heeft de AAF-structuur herzien om deze eerlijker te maken en om meer te kunnen investeren in het verhogen van de waarde die met het keurmerk wordt geleverd. Daarmee wordt ook meer waarde gecreëerd voor certificaathouders. 

In de afgelopen jaren heeft FSC het keurmerk met succes laten groeien en de invoering van FSC-certificering in belangrijke productieketens gestimuleerd: 

  • Verhoogde acceptatie van FSC-certificering in belangrijke waardeketens zoals textiel, verpakkingen, natuurlijk rubber en meubilair. Hierdoor werd marktgroei mogelijk voor veel certificaathouders en werd boscertificering gestimuleerd. 
  • Verdere uitbreiding van mogelijkheden om FSC-bossen in te zetten voor klimaat- en ecosysteemdiensten. 
  • Investering in technologie om het FSC-systeem transparanter te maken en certificeerders in staat te stellen zich virtueel voor te bereiden op audits, waardoor het auditproces sneller, effectiever en datagedreven wordt. 
  • Ontwikkeling van nieuwe certificeringsmogelijkheden voor kleine boseigenaren, waarmee bossen beschermd worden en marktkansen worden gecreëerd voor veel lokale boseigenaren. 

Meer info over de AAF is te vinden op de website van FSC International.