Met de plaatsing van het klimaatbord zijn de maatregelen op het landgoed voltooid. Uiteraard worden de locaties in het bos de komende tijd gemonitord.

De afgelopen jaren hebben de bossen in Nederland geleden onder toenemende droogte, bijkomende (insecten)plagen en stikstofneerslag. Om de bossen vitaler te maken en voor te bereiden op klimaatverandering zijn klimaatadaptieve maatregelen nodig.

In september 2019 is VolkerWessels een samenwerking aangegaan met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen om een drietal bossen in Nederland klimaatbestendig te maken. Er worden maatregelen genomen voor bos- en bodemherstel en het vergroten van de biodiversiteit en CO2-opslag. Landgoed Het Meuleman is het eerste bos waar de maatregelen voltooid zijn.

Voorbeelden van maatregelen zijn het bevorderen van natuurlijke verjonging, het onderplanten met strooisel-verbeterende boomsoorten en het aanplanten van soorten die beter bestand zijn tegen klimaatverandering. Ook is als proef een locatie met steenmeel bestrooid om het bodemleven te stimuleren en uiteindelijk een minder verzuurde bodem te krijgen. In totaal zijn 1.375 bomen aangeplant en wordt 20 hectare bos op het landgoed gerevitaliseerd.

Behalve het klimaatbord bij de entree is er ook een route zichtbaar gemaakt in het bos. Op verschillende locaties staan kleine bordjes met QR-codes zodat wandelaars meer kunnen lezen over de genomen maatregelen ter plekke. Deze informatie is ook toegankelijk via www.bosgroepen.nl/meuleman.

Wilt u met uw bedrijf of organisatie ook bijdragen aan klimaatslim bosbeheer in Nederland? Neem dan contact met ons op.

Op de foto: Vlnr: Bram Hulshof, Pieter Scholten en Theun Scholten (Landgoed Het Meuleman); Dirk van Hout (VolkerWessels); Gerard Koopmans (Unie van Bosgroepen) en Annerieke Sleurink (FSC Nederland)