De aanplant wordt gefinancierd door Stichting StukjeNatuur via donaties en sponsoring van particulieren en bedrijven. Terreineigenaren die geschikte bossen hebben kunnen een subsidie- aanvraag indienen bij de stichting. Na goedkeuring door StukjeNatuur wordt de subsidie aan de terreineigenaar verleend waarmee een groot deel van de aanplantkosten kan worden betaald. De Unie van is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de aanplant, overige maatregelen en het beheer.

Dirk van Hout één van de oprichters van StukjeNatuur legt uit: “Veel van de bossen in Nederland hebben het zwaar. Wij zien dit als een mooie manier om terreineigenaren een helpende hand te geven om de bossen weer vitaal te maken. Door particulieren en lokale bedrijven hierbij te betrekken verwachten we dat de waardering voor de bossen wordt vergroot. Het is ook een mooie aanvulling op wat we al aan onze business partners bieden. Bedrijven krijgen nu de mogelijkheid om bossen in hun eigen regio te ondersteunen! Dit najaar wordt een start gemaakt met een paar gebieden.

De stichting is nu op zoek naar bedrijven die Founding Partner willen worden om dit initiatief een vliegende start te geven. Interesse? Neem contact met de stichting op, of neem een kijkje op www.stukjenatuur.nl voor meer informatie.