Klimaatbos Cleefswit

De klimaatmaatregelen in het bos op landgoed Cleefswit, eigendom van Maatschappij van Welstand, komen voort uit een samenwerking die VolkerWessels in 2019 is aangegaan met FSC Nederland en de Unie van Bosgroepen. Doel van de samenwerking is een drietal bossen in Nederland toekomstbestendig te maken. De bossen in Nederland hebben namelijk sterk te lijden onder toenemende droogte, bijkomende (insecten)plagen en stikstofneerslag en moeten beter bestand worden gemaakt tegen de effecten van klimaatverandering.


3.750 bomen geplant waaronder voedselbos
In 2018 is ruim 5,3 hectare aan fijnsparopstanden op het landgoed geruimd na massale sterfte door onder andere droogte en keveraantasting. Dit bood echter ook een kans om de voorheen monotone percelen op ecologisch, economisch en maatschappelijk vlak duurzamer in te richten. De maatregelen bestaan uit aanplant en bijplant van specifieke soorten, bodemverbetering, en beschermingsmaatregelen tegen wildvraat. Een klein deel (ca. 0,25 ha) is ingericht als voedselbos met daarvoor speciaal geselecteerde soorten. Hiermee vergroten we de recreatieve waarde en veelzijdigheid van het bos. Door het nemen van slimme maatregelen legt dit FSC-gecertificeerde bos meer CO2 vast én is het beter bestand tegen de gevolgen van klimaatverandering.


Bijdragen VolkerWessels-ondernemingen
Ook VolkerWessels-ondernemingen Gebr. Van Kessel, Van Hattum en Blankevoort, KWS, de Bonth van Hulten en Aveco de Bondt hebben een bijdrage geleverd aan het mogelijk maken van deze maatregelen.

Afgelopen jaren werden op landgoed Het Meuleman in Overijssel en bij het Rozendaalse veld, gemeente Rheden, al vergelijkbare maatregelen voltooid. Nu zijn de maatregelen in het derde bos, op landgoed Cleefswit, voltooid. Naar verwachting zorgen de maatregelen over een periode van 30 jaar voor 110 ton extra CO2-opslag.

Erik Vinke, rentmeester van Maatschappij van Welstand, geeft aan blij te zijn met de bijdrage van VolkerWessels en de begeleiding door Bosgroep Zuid Nederland. Met deze herplant is een start gemaakt met de verdere verduurzaming van het landgoed Cleefswit.

FSC Partnerschap
Partners van FSC Nederland steunen niet alleen het werk van FSC Nederland maar maken ook een concreet actieplan om zelf duurzame stappen te zetten om bossen wereldwijd in stand te houden. Al meer dan 200 organisaties uit verschillende sectoren zijn partner en zo biedt dit partnerschap een schat aan kennis en een uitgebreid netwerk. Meer informatie over het FSC-partnerschap vind je via onderstaande button.