De werkgroep van de Congo Basin Community heeft een aantal onbekende of minder gebruikte houtsoorten geselecteerd die de komende periode worden gepromoot op de Europese markt. Het gaat daarbij onder andere om Gombe en Movinqui. Door gebruik te maken van de diversiteit aan houtsoorten die een FSC-bos te bieden heeft wordt duurzaam bosbeheer rendabeler en daarmee aantrekkelijker voor bosbeheerders.

Brede promotie
FSC Nederland is samen met FSC Congo Basin de initiatiefnemer van de werkgroep. Daarin zijn zeven Europese landen vertegenwoordigd, meestal door middel van een in het land leidende houtimporteur. De werkgroep selecteert houtsoorten uit FSC-concessies die geschikt zijn voor de markt. Door de gezamenlijke benadering wordt het mogelijk om minder bekende of minder toegepaste houtsoorten in meerdere landen tegelijk te promoten.

Rendabel bosbeheer
Het aanbod van een grotere diversiteit van houtsoorten is essentieel voor verantwoord bosbeheer. Eenzijdige oogst verstoort het bossysteem en dat is in de FSC-standaard niet toegestaan. Een toenemende vraag naar tropisch FSC-hout, met focus op een diversiteit in houtsoorten, leidt ertoe dat FSC-bosbeheer in de tropen rendabeler wordt.

Geselecteerde houtsoorten en toepassing
De werkgroep onderzoekt en promoot de volgende houtsoorten:
- Red Eyoum/Omvong: deels alternatief voor Azobé (GWW).
- Gombe: fineer en interieurtoepassing, mogelijk kozijnen.
- Movingui: kozijnen en gevelhout.
- Ozigo: kozijnen en verpakking.
- Olon: profielhout voor brede toepassing.
- Okan: GGW-toepassingen, bijvoorbeeld bruggenbouw, palen, sleepers
- Fraké: geschikt voor thermische modificering, o.a. voor gevels
- Limbali: zwaardere toepassingen zoals industriële vloeren en houtskelet.
- Kosipo: brede toepassing. Trappen maar ook vloeren en exterieurgebruik.

Meer informatie voor projecten: https://www.lesserknowntimberspecies.com/