Deze standaard beschrijft de minimumvereisten en doet aanbevelingen te doen voor het gebruik van de FSC-trademarks. Hierbij gaat het om het labelen en promoten van FSC-gecertificeerde producten, en de promotie van FSC-certificering door FSC-certificaathouders. De herziene standaard nu is ook in het Nederlands beschikbaar.

Belang van trademark gebruik

Producten worden gelabeld en gepromoot met de FSC-trademarks, waardoor consumenten in staat zijn een bewuste keuze te maken over het kopen van producten en materialen. Daarom is het essentieel dat de FSC-trademarks correct worden gebruikt, klanten of het publiek niet misleid worden als het gaat om certificeringsclaims, en de trademarks niet geassocieerd worden met kwaliteitsaspecten die afwijken van de FSC-normen.  
 

Vernieuwde standaard nodig

In 2019 werd de Strategy for FSC Mix Products and Controlled Wood gepubliceerd en wijzigingen voorgesteld. Deze wijzigingen behelzen dat de tekst van het FSC MIX-label is aangepast en dat er nu  standaard vermeldingen zijn om helderder te communiceren over Controlled Wood. In de vernieuwde standaard zijn deze punten opgenomen en is een fout gecorrigeerd in de kleurcodes in artikel 8.2 en artikel 9.2.

De standaard FSC-STD-50-001 V2-1_NL (002)
PDF, Grootte: 1.15MB