Bossen lopen gevaar door illegale houtkap. Ontbossing is niet alleen slecht voor de biodiversiteit, ook leidt het tot klimaatproblemen en uitbuiting van lokale bewoners. Illegale houthandel zorgt bovendien voor een systeem van ondermijnende criminaliteit (illegale activiteiten via legale bedrijven), zowel in de landen waar illegaal gekapt wordt als hier, in de importerende landen.

Om illegale houtkap te bestrijden, moeten houthandelaren volgens de Europese Houtverordening de legale herkomst van hout(producten) aantonen. Wil je zeker weten dat je écht duurzaam hout koopt? Kies dan voor FSC: door certificering is de duurzame herkomst gegarandeerd. Zo gaan we samen, én met de extra inzet vanuit het OM, de strijd aan tegen ontbossing.