Pleijsier partner FSC Nederland

Investeren in bos
Pleijsier Bouw realiseert bouwprojecten in de utiliteitsbouw. Soms moeten hiervoor een aantal bomen wijken en is dit onderwerp van gesprek in de omgeving. “Om iets terug te doen en concreet bij te dragen willen wij graag structureel investeren in bos. We hebben een formule bedacht om vierkante meters of aantal appartementen te vertalen in een terug investering in de natuur. We vinden het belangrijk om dit zowel dichtbij in Nederland, als in kwetsbare gebieden verder weg te doen, bijvoorbeeld in het tropisch regenwoud”. aldus directeur Robert Pleijsier. Samen met FSC Nederland is er gekeken naar twee bosprojecten, in Nederland en Oeganda. De jaarlijkse investering van Pleijsier Bouw maakt het mogelijk om deze bossen beter bestand te maken tegen klimaatverandering. Zo worden er in Nederland verschillende boomsoorten aangeplant in een bos nabij Harderwijk, waarbij met toekomstbestendige en gemengde boomtypes wordt gewerkt. In Oeganda gaat het om herstel en uitbreiding van FSC-bosareaal in West Bugwe Central Forest Reserve. 

 

Pleijsier Bouw partner FSC Nederland
Ook gaat Pleijsier Bouw aan de slag om de inkoop van houten bouwmaterialen naar 100% gecertificeerd te krijgen om in al hun projecten bij te dragen aan duurzaam bosbeheer. Dit is onderdeel van het partnerschap met FSC Nederland waarbij beide partijen samen afspraken maken hoe ze concreet bijdragen aan de doelstellingen van FSC Nederland. De aankoop van gecertificeerde bosproducten draagt bij aan het beschermen en verantwoord beheren van bossen wereldwijd. FSC-certificering gaat zowel over de biodiversiteit van het bos als over sociale aspecten zoals veilig werken en rechten van inheemse volkeren. 

Robert Pleijsier, directeur van Pleijsier Bouwgroep B.V: ‘Duurzaamheid is één van onze belangrijkste pijlers. Door bij te dragen aan bosbescherming en bosbehoud in zowel Nederland als Oeganda, willen we daar concreet invulling aan geven. Daarnaast is het ons streven is om in de toekomst al onze projecten op te leveren met de hoogst mogelijke duurzaamheidsfactor en de daarbij behorende certificeringen. Zo draagt Pleijsier Bouw een steentje bij aan een duurzame toekomst en samenleving.’ Tevens onderzoekt Pleijsier Bouw de komende tijd de mogelijkheden om in deze ondersteuning samen op te trekken met hun klanten, zodat dit initiatief een nog beter draagvlak en bereik krijgt.

Wyke Smit, directeur van FSC Nederland: 'Wij zijn trots dat Pleijsier Bouw vanaf nu partner is van FSC Nederland. Pleijsier Bouw is een familiebedrijf met ruim 100 jaar historie. In zo’n bedrijf staat langetermijnvisie per definitie centraal. Met hun nuchterheid, betrokkenheid en oprechtheid willen ze bijdragen aan duurzaam bosbeheer, door direct te investeren in bos maar óók door het juiste hout in te kopen. Met dit partnerschap zijn we weer een stap dichter bij ons streven naar 100% FSC-gecertificeerd hout op de Nederlandse markt in 2025 en een toename van houtgebruik in de bouw. Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen en de steun van Pleijsier Bouw en kijken uit naar de bijdrage die ze gaan leveren aan onze missie om bossen wereldwijd te beschermen.'

FSC Partnerschap
Partners van FSC Nederland steunen niet alleen het werk van FSC Nederland maar maken ook een concreet actieplan om zelf duurzame stappen te zetten om bossen wereldwijd in stand te houden. Al meer dan 200 organisaties uit verschillende sectoren zijn partner en zo biedt dit partnerschap een schat aan kennis en een uitgebreid netwerk. Meer informatie over het FSC-partnerschap vind je via onderstaande button.