Al meer dan 25 jaar is bos in Polen FSC-gecertificeerd. Het totale bosareaal is 9,2 miljoen hectare, waarvan momenteel 5,9 miljoen hectare FSC-gecertificeerd is. De gecertificeerde bossen vallen onder het beheer van 13 regionale directoraten van staatsbosheer (RDSF) en twee experimentele bosbouwstations (Universiteit van Poznań).

De samenwerking tussen Poolse bosbouwers en FSC heeft ertoe geleid dat veel Poolse bedrijven FSC-gecertificeerde producten produceren en hun marktbereik vergroten door de export van hun producten naar regionale en internationale bedrijven. Poolse bedrijven behoren nu tot de wereldleiders op het gebied van meubelproductie.

Momenteel zijn er bijna 2500 FSC Chain of Custody-certificaten in Polen, waarmee het land de derde plaats in de wereld inneemt (na China en Italië). FSC heeft uitstekende relaties met de houtverwerkende industrie in Polen en veel van de bosbeheerders. Het succes van FSC in Polen is lange tijd mogelijk geweest dankzij de inzet van alle betrokkenen, waaronder staatsbosbeheer, de hout-en papierindustrie en de sociale/milieu-NGO's.

In augustus en september 2022 hebben twee regionale directies van staatsbosbeheer in het noorden van het land aangekondigd dat zij hun certificering niet zullen verlengen:

- RDSF in Gdańsk (303 938 ha) - certificaat verstreken op 12 november 2022,

- RDSF in Toruń (456 447 ha) - certificaat verstreken op 1 januari 2023,

In september 2022 uitte het directoraat-generaal Staatsbosbeheer bezorgdheid over de voorwaarden van de meest recente versie van de keurmerklicentieovereenkomst, en op de herziene (concept-)versie van de Poolse FSC-bossenstandaard. De werkgroep die zich bezighoudt met de herziening van de bossenstandaard (waarin ook staatsbosbeheer zitting heeft) is er niet in geslaagd overeenstemming te bereiken. Daarmee is het herzieningsproces helemaal stilgevallen en wordt er binnenkort een Interim FSC-bossenstandaard voor Polen gepubliceerd.

FSC wil graag de relatie met het Poolse staatsbeheer in stand houden, aangezien de samenwerking tussen de organisaties al 25 jaar bestaat. FSC onderkent ook de impact die deze situatie kan hebben op de Poolse industrie. Daarom heeft de leiding van FSC International het Algemeen Directoraat van Staatsbosbeheer uitgenodigd om bijeen te komen en gezamenlijk naar oplossingen te zoeken.

Een bijeenkomst tussen de delegatie van FSC International onder leiding van de directeur-generaal van FSC en de leiding van het Poolse Staatsbosbeheer vond plaats in Warschau op 8 november 2022. Het was een gelegenheid voor beide partijen om de kwesties te verduidelijken. Na afloop van het gesprek liet zowel FSC als Staatsbosbeheer weten open te staan voor vervolgbesprekingen.

Om de partijen extra tijd te geven om overeenstemming te bereiken over de keurmerklicentieovereenkomst, heeft FSC op 16 november 2022 een uitzondering gemaakt voor Polen voor een periode van zes (6) maanden waardoor het Poolse staatsbosbeheer voor hercertificering in aanmerking komt, ook wanneer zij de nieuwe keurmerklicentieovereenkomst nog niet getekend hebben. Inmiddels is hercertificering toegekend aan Regional Directorate of State Forests in Szczecinek (meer dan 628 000 ha). Het document met de tekst van de uitzonderingsregeling is beschikbaar zowel in het Engels als in het Pools via onderstaande button.

Ondanks deze uitzondering hebben begin 2023 nog drie regionale directoraten van staatsbosbeheer FSC in kennis gesteld van de beëindiging van hun licentieovereenkomsten:

- RDSF in Warschau (194 960 ha) - certificaat geldig tot 9 april 2023,

- RDSF in Poznan (419 535 ha) - certificaat is geldig tot 4 april 2023

- RDSF in Radom (325 074 ha) - certificaat geldig tot 1 mei 2023.

- RDSF in Pila (362,770 ha) - certificaat geldig tot 31 mei 2023.

In dit stadium is de prioriteit voor FSC het behoud van onze wereldwijde geloofwaardigheid en het vasthouden aan onze waarden. Daarom heeft de leiding van FSC International nauw contact met het General Directorate of State Forests om gezamenlijk deze situatie zo snel mogelijk op te lossen.

Wyke Smit, directeur van FSC Nederland: “Ondanks deze vervelende ontwikkelingen blijft er ruim 4.5 miljoen hectare Pools bos FSC-gecertificeerd en is er dus wel degelijk FSC-gecertificeerd hout uit Polen beschikbaar. FSC-certificering is en blijft nog steeds de hoogste vorm en standaard voor verantwoord bosbeheer. Het is van groot belang dat de Nederlandse markt blijft aangeven behoefte te hebben aan FSC-gecertificeerd hout.”

Robbert Jan Dekker, directeur van Koninklijke Dekker: “Door vanuit onze inkooppositie het belang van FSC-certificering voor de retailmarkt te benadrukken in de hele houtketen in Polen is het vaak mogelijk om opzegging te laten heroverwegen. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook belangrijk om te luisteren naar de soms ook terechte bezwaren met betrekking tot de kosten en bureaucratie."