Robert Bezemer van TNO: “In december hadden we een goede bijeenkomst in Rotterdam met een flink aantal bedrijven en opdrachtgevers. Daarna is TNO verder gegaan met het ontwikkelen van projectplannen voor het Kozijn van de Toekomst en het zoeken naar manieren om die te financieren. We willen met de Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten en een aantal bedrijven twee zogenaamde ‘Technologie Clusters’ opzetten, waarin we het kozijn gezamenlijk verder uitwerken. Helaas is dit door de coronaperikelen een beetje stil komen te liggen. Gelukkig komt het nu weer op gang en verwachten we binnenkort te kunnen starten.”

De nadruk zal in de komende periode niet alleen op de ontwikkeling van het kozijn liggen. Robert Bezemer: “Daarnaast is TNO bezig om de komende jaren meer te investeren in tijd en menskracht om aan houtinnovaties te werken, in nauwe afstemming met branches en bedrijven. Onderwerpen betreffen CLT, circulair gebruik (hergebruik) van hout en de ontwikkeling van andere houtproducten voor de bouw.”