Maar in dit artikel focussen we alleen op de kern van het probleem, waar de circulaire economie een oplossing voor biedt: grondstoffenschaarste en de hoeveelheid afval die de huidige economie voortbrengt. Hout biedt een oplossing.

Grondstoffen raken op en er is teveel afval 

In de huidige, lineaire economie gaan veel grondstoffen verloren. Dit komt grotendeels omdat producten en gebouwen niet ontworpen zijn om de onderdelen een volgend leven te geven. Een groot deel van gebruikte producten wordt verbrand of gestort. Als we op het huidige tempo niet-hernieuwbare grondstoffen blijven winnen en verspillen, raken deze grondstoffen, zoals metalen, uitgeput. Hout en andere biobased materialen kennen dit probleem niet: ze zijn hernieuwbaar en creëren geen afval. 

Hergebruik hout 

Biobased materialen hebben niet het eeuwige leven, maar mits goed onderhouden doorstaan ze de tand des tijds. Anders dan vaak gedacht is hout makkelijk te bewerken en te repareren. Houten kozijnen stijgen weer in populariteit, nadat er lange tijd gedacht werd dat houten kozijnen door het onderhoud duurder zouden zijn. Moderne houten kozijnen hebben tegenwoordig nog maar zo’n drie onderhoudsbeurten in 25 tot 30 jaar nodig. Het hout van een tropisch houten kozijn kan zelfs na de functie als kozijn tot stroken worden gemaakt en opnieuw worden gebruikt. 

Hergebruik en hout gaan dus goed samen. Maar ook “end-of-life” verwordt hout niet tot afval. Als natuurlijk materiaal wordt het in de biologische kringloop opgenomen of gebruikt voor energieterugwinning. In beide gevallen komt de in het hout opgeslagen CO2 weer vrij. Dit laatste is de minst hoogwaardige toepassing van hout, en daarom het minst favoriet. 

Een goed beheerd bos is onuitputtelijk 

Een goed beheerd bos levert materialen zoals hout, maar raakt nooit uitgeput. Er wordt namelijk nooit meer geoogst dan er bijgroeit, bovendien gaat duurzaam bosbeheer verder dan dat. In FSC-bossen is er oog voor de balans tussen de economische, sociale en milieuaspecten van bosbeheer. In een gecertificeerd bos vindt geen ontbossing plaats, neemt de biodiversiteit weer toe én zijn de bossen productiever (Arts, 2021). En dat alles met respect voor de mensen die in bossen wonen of werken. 

Alles staat of valt met de herkomst 

Bossen leveren ons hout voor producten en voor de bouwsector. Of het daarbij gaat om duurzame materialen valt of staat met de herkomst. Kies daarom altijd voor gecertificeerd hout. Hier ligt meteen een tweede kans: een toenemende vraag naar gecertificeerd hout leidt tot een groter areaal duurzaam beheerd bos. Dit maakt FSC-bosbeheer een belangrijk instrument in de strijd tegen wereldwijde ontbossing en klimaatverandering.  
 
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Michelle Stede op m.stede@fsc.nl.