Alle Bouw&Hout convenantpartners, nemen concrete stappen om aan dit doel te voldoen en spreken elkaar aan op hun ambitie. “Hierbij hebben de deelnemers bewust uitgesproken dat zij het gebruik van hout, en dus biobased materiaal, als één van de oplossingen zien van het vraagstuk omtrent de circulaire bouweconomie. Zij zetten daarmee een extra stap om de materiaal transitie eerder in te zetten en niet alleen te wachten op normalisatie en regelgeving.” aldus Rick Kamphorst, Projectleider bouw van FSC Nederland.

In de afgelopen vijf jaar is het gebruik van duurzaam en gecertificeerd hout de norm in de bouw geworden. De deelnemers zitten allemaal op een gebruikspercentage tussen de 90-99% waarbij een aantal deelnemers het gebruik van niet gecertificeerd hout vanaf 2019 intern heeft verboden. Afgelopen jaar hebben onze partners ook de ambitie uitgesproken om meer hout te gaan toepassen.

Middels drie verschillende werkgroepen met de onderwerpen Lobby, Innovatie en LCA zijn de eerste doelstellingen voor 2020 geformuleerd en de taken verdeeld. Er zal in het huidige jaar vooral worden gefocust op;

  • De positie van houten producten in de Nationale milieudatabase
  • Het gezamenlijk voorlichten van opdrachtgevers op materiaalniveau.
  • Het onderzoek naar de waarde van C02 opname beprijzing.

Voor meer informatie over het FSC Bouw & Hout convenant stuur dan een e-mail naar info@fsc.nl.