FSC beschouwt dit als een belangrijke overwinning voor maatschappelijke organisaties. Onder de vlag van #Together4Forests-campagne hebben meer dan 200 NGO’s, waaronder FSC, de afgelopen jaren geijverd voor een sterke EU-wetgeving tegen ontbossing.

Kim Carstensen, directeur van FSC: "De EUDR is een game changer, en een bijzonder welkome. Hopelijk inspireert deze innovatieve verordening andere landen om marktinstrumenten zoals certificering te omarmen als middel om ontbossing en verlies van biodiversiteit tegen te gaan.” Volgens FSC gaan (vrijwillige) marktinstrumenten hand in hand met overheidsregulering.

schutting met logo

Wat we goed vinden aan de EUDR

De verordening is uniek, omdat de regels verder gaan dan uitsluitend de legale herkomst: om een product op de EU-markt te mogen brengen, moeten producten niet alleen legaal zijn, maar ook ontbossings- en degradatievrij.

De verordening heeft betrekking op een breed scala aan producten: naast houtproducten ook soja, palmolie, rundvlees, koffie, cacao en rubber. Ook een aantal afgeleide producten valt onder de verordening zoals chocolade, meubels, drukwerk en bepaalde derivaten op basis van palmolie (bijvoorbeeld gebruikt in producten voor persoonlijke verzorging).

De EUDR stelt hoge eisen aan de traceerbaarheid van producten. Daarvoor wordt het begrip ‘geo-location’ gemunt. FSC werkt al langere tijd aan een verzameling van instrumenten waarmee de herkomst van (hout)producten kan worden vastgesteld zoals Wood ID, blockchain en satellietbeelden.

Wat we verbeterd willen zien aan de EUDR

We hadden graag gezien dat de verordening ook betrekking zou hebben op andere beboste gronden zoals savannes. Deze ecosystemen zijn belangrijk voor het vastleggen van CO2 en voor het levensonderhoud van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen.

FSC vindt bovendien het gebrek aan duidelijke erkenning van de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen een zwak punt in de verordening.

Volgende stappen

Het Europees Parlement en de Europese Raad moeten de overeenkomst formeel goedkeuren. De nieuwe verordening treedt dan 20 dagen na de bekendmaking in het Publicatieblad van de EU in werking. De verordening is eind 2024 volledig van kracht.

Achtergrondinformatie:

Het voorstel van de Europese Commissie voor een verordening inzake ontbossingsvrije producten is hier te vinden: https://ec.europa.eu/environment/forests/deforestation-proposal.htm

FSC initiatieven over het onderwerp:

FSC presenteerde op 23 maart in een webinar een eerste doorkijk welke rol FSC-certificering kan en wil spelen bij de uitvoering van de EU-anti-ontbossingsverordening (EUDR). Bekijk hier de opname:

Op 25 april 2023 organiseerde FSC, Wood you findt it?, een evenement in Brussel over de Europese anti-ontbossingsverordening (EUDR) en het achterhalen van de precieze herkomst van hout. De wet moet er voor zorgen dat (hout)producten niet bijdragen aan ontbossing of aantasting van bossen. Lees hier het verslag van Wyke Smit die aanwezig was namens FSC Nederland: