Over FSC Nederland

Wij werken dagelijks met passie aan het behouden van bossen wereldwijd. Dat doen we samen met onze partners. In Nederland werken we samen met organisaties die willen bijdragen aan bosbescherming en bosherstel. In 2019 hebben we onze ambities voor de komende 5 jaar bepaald, deze zijn terug te vinden in het document ‘Onze ambities voor 2025’, onderaan deze pagina te downloaden.

FSC partners

Geschiedenis

Nadat de Conferentie van de Verenigde Naties over Milieu en Ontwikkeling in Rio in 1992 er niet in slaagde een overeenkomst te bereiken om de ontbossing te stoppen, besloten verschillende maatschappelijke organisaties en bedrijven om samen een revolutionaire, marktgerichte aanpak te creëren om bosbeheer wereldwijd te verbeteren. Dat was de kiem van de Forest Stewardship Council® (FSC), opgericht in 1993 als een vrijwillige certificering voor duurzame bosbouw, ter bevordering van een ecologisch en sociaal verantwoord en economisch levensvatbaar beheer van de bossen in de wereld.

Bossen verbinden ons allemaal. Zij ondersteunen het leven op aarde. Ze zorgen voor de lucht die we inademen, filteren het water dat we drinken en bieden onderdak aan planten, dieren en inheemse volken. Het leven zoals wij dat kennen is afhankelijk van bossen. Ons doel is het bevorderen van verantwoord bosbeheer, zodat bossen en mensen kunnen gedijen.  We laten ons leiden door een visie voor een wereld waarin de werkelijke waarde van bossen door iedereen wordt erkend. Het certificeringssysteem van FSC stelt bedrijven en consumenten in staat te kiezen voor hout, papier en andere bosproducten die afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen en de boseigenaar om een inkomen te verdienen.

FSC is toonaangevend op het gebied van verantwoord bosbeheer en heeft het meest rigoureuze en best vertrouwde certificeringssysteem ter wereld. Uit marktonderzoek blijkt dat bijna de helft (46%) van de consumenten over de hele wereld ons label, met het boompje en vinkje. herkent.

 

 

visie
Rebecca Reurslag

Missie & Visie

Missie

FSC bevordert milieuvriendelijk, sociaal voordelig en economisch levensvatbaar beheer van de bossen wereldwijd.

Visie

De echte waarde van bossen wordt wereldwijd erkend en volledig opgenomen in de samenleving. FSC is de leidende katalysator en bepalende kracht voor verbeterd bosbeheer en markttransformatie, en verschuift de wereldwijde bostrend naar duurzaam gebruik, behoud, herstel en respect voor iedereen.

FSC Nederland

FSC Nederland is een zelfstandige stichting, die uiteraard inhoudelijk nauw samenwerkt met FSC Internationaal en kantoren in andere landen. De rol van ons als “netwerkpartner” is het vertegenwoordigen van FSC op nationaal niveau. We bieden ondersteuning aan huidige en toekomstige certificaathouders, ontwikkelen partnerschappen die zorgen voor meer FSC-gecertificeerde producten op de markt en zijn verantwoordelijk voor de Nederlandse bossenstandaard. Maar vooral bieden we een handelingsperspectief aan iedereen die bossen wil behouden: door goed te kiezen kunnen ze daaraan bijdragen. Daarbinnen ligt onze focus op het vergroten van het areaal gecertificeerde bossen in de tropen, door te zorgen dat die boseigenaren hier een afzetmarkt hebben. Ook werken we aan het gebruik van meer (gecertificeerd) hout in de bouw en het verbeteren van het verdienmodel van de bossen (bijvoorbeeld door sponsoren te zoeken voor ecosysteemdiensten).

 

  • FSC Nederland is de samenwerkingspartner voor organisaties en branches die een verschil willen maken voor de bossen. FSC Nederland werkt samen met alle ketenpartners en ngo’s, en faciliteert en coördineert coalities die een positieve impact maken
  • FSC Nederland deelt kennis over de rol van verantwoord bosbeheer en gecertificeerd hout bij het realiseren van klimaatdoelstellingen, SDG’s en de circulaire economie. We beïnvloeden beleidskeuzes bij overheden en bedrijven.
  • FSC Nederland biedt de juiste tools om ambities voor de bossen te realiseren.
  • We faciliteren investeringen in ecosysteemdiensten van het bos
  • FSC Nederland zorgt voor inzichtelijke communicatie over de impact van activiteiten die samen met partners wordt bereikt in de markt en in het bos.

Resultaten

Wereldwijd is meer dan 150 miljoen hectare bos FSC-gecertificeerd. Deze bossen zijn divers. Ze variëren van tropisch tot boreaal en worden beheerd door wereldwijd opererende bedrijven, overheden, lokale gemeenschappen en particuliere eigenaren. Het enige dat ze allemaal gemeen hebben: ze voldoen aan de strenge normen van FSC voor verantwoord bosbeheer. 

We beschermen 's werelds oudste ecosystemen met behulp van de nieuwste technologie: We werken aan het gebruik van isotopen en DNA-testen om elk stuk hout te traceren tot binnen een straal van 10 km van het bos waar het vandaan komt, satellietgegevens om auditors te helpen de gezondheid van bossen te bewaken en proactief bedreigingen te detecteren.

Uit recent gepubliceerd onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Nature blijkt dat in FSC-gecertificeerde bossen 2,7 keer meer grote bedreigde zoogdieren, zoals olifanten en gorilla's, leven dan in bossen zonder certificering. De aanwezigheid van grote zoogdieren heeft een positieve invloed op de verspreiding van zaden en de koolstofopslag in bossen. Eerder onderzoek (gepubliceerd in Nature Geoscience) heeft aangetoond dat tropische bossen 7% minder koolstof zouden opslaan zonder de aanwezigheid van olifanten.

FSC is een vertrouwde partner van enkele van 's werelds toonaangevende milieuorganisaties.

  • 1,200+ personen en organisaties uit 93 landen, verdeeld over de sociale, de ecologische en de economische kamer, zijn lid zijn van de vereniging FSC en bepalen samen de koers.
  • 55K+ bedrijven zijn wereldwijd “Chain of Custody”-gecertificeerd. Dat betekent dat onafhankelijke certificeerders controleren of wat deze bedrijven inkopen en verkopen ook echt uit een FSC-gecertificeerd bos komt.
  • 1,600+ bedrijven die een vergunning hebben (PLA) om producten met een FSC-label te promoten
FSC Nederland Strategie 2025.pdf
PDF, Grootte: 4.42MB
Beleidsplan FSC Nederland 2024
PDF, Grootte: 355.09KB
Integriteitsbeleid FSC Nederland
PDF, Grootte: 134.60KB
Statuten FSC Nederland 2023
PDF, Grootte: 163.33KB